Polecamy :

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauk Technicznych

Parlament Studentów RP

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM

Oficjalne forum studentów WNT

Strony Uniwersytetów polskich :

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Zielonogórski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy