Ewa Cieszyńska

Energetyka

Michał Doroszczak

Technika Rolnicza i Leśna

Krzysztof Masiejczyk

Mechatronika

Arkadiusz Samsel

Mechanika i Budowa Maszyn

Marcel Klonowski

Mechanika i Budowa Maszyn

Jakub Szymański

Inżynieria Bezpieczeństwa

Krystian Filipek

Mechatronika

Justyna Balicka

Budownictwo

Edyta Tkaczuk

Energetyka