Pamiętajcie, że nie ma już indeksów – obowiązuje nas forma elektroniczna w systemie USOS.
Terminy wpisów są bezwzględne :(
Ważne informacje