Rekrutacja - luty 2019

W rekrutacji śródrocznej, w lutym 2019, Wydział Nauk Technicznych oferuje
następujące kierunki studiów II stopnia (studia magisterskie, po ukończeniu studiów inżynierskich):


STUDIA STACJONARNE:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika
  • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej


STUDIA NIESTACJONARNE:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej


Rejestracja kandydatów i więcej szczegółów: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_Z/

Przyjmowanie dokumentów: 14. lutego - 15. lutego w godzinach 9:00 - 15:00
Pokój E130 (ul. M.Oczapowskiego 11)

mgr Tomasz Tabaka, mgr inż. Bartosz Moczulak
Tel.: 89 523 45 14Harmonogram rekrutacji:

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

28.01.2019 r. – 12.02.2019 r.
do godz. 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 12.02.2019 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.01.2019 r. - 12.02.2019 r.
do godz. 15.00

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

13.02.2019 r. godz. 10.00

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.02.2019 r. godz. 12.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

14.02.2019 r. - 15.02.2019 r.
do godz. 15.00

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie