Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich

Szanowni Państwo,
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotował program ”Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich”. W ramach tego programu zapraszamy uczniów oraz nauczycieli szkół średnich do odwiedzenia naszego wydziału. Naszym celem jest przedstawienie Państwu naszych laboratoriów, jak również specjalnie przygotowanych tematycznie prezentacji (wykaz poniżej).

Program nawiązuje do oferty kształcenia Wydziału Nauk Technicznych. Propozycja jest związana tematycznie z prowadzonymi na wydziale kierunkami kształcenia: energetyką, inżynierią bezpieczeństwa, mechaniką i budową maszyn, mechatroniką oraz techniką rolniczą i leśną (inżynieria precyzyjna w gospodarce rolno-spożywczej).

Zakładam, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju Waszych zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy technicznej. Jestem również przekonany, że współpraca między Wydziałem Nauk Technicznych a Państwa Szkołą pozwoli na wsparcie rozwoju młodzieży i da możliwość wyboru właściwej ścieżki kariery zawodowej w przyszłości.

Zachęcam serdecznie do skorzystania z programu ”Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich” przygotowanego  przez nasz wydział.
Osobą koordynującą powyższe działania jest prodziekan ds. studenckich dr inż. Jerzy Domański
(e-mail: jdom@uwm.edu.pl).

dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

Spis prezentacji

 • Badania współczesnych silników spalinowych
  Zakres:
  Prezentacja metod badania współczesnych silników spalinowych, w tym badania na hamowni silnikowej: pomiar mocy i zużycia paliwa, a także pomiar zawartości związków toksycznych w spalinach, indykowanie silnika spalinowego.
  Czas prezentacji: 45 min

 • Innowacyjne procesy technologiczne
  Zakres:
  Prezentacja multimedialna wytwarzania metalicznych powłok ochronnych z naddźwiękowego strumienia metalizacyjnego z analizą struktury wytworzonych powłok, obróbka plastyczna wytłaczaniem oraz prezentacja technik: laserowej, plazmowej, elektroerozyjnej, obrabiarki sterowanej numerycznie CNC i spawania z wykorzystaniem robota.
  Czas prezentacji: 60 min

 • Instalacje w budynku inteligentnym
  Zakres:
  Prezentacja multimedialna dotycząca instalacji spotykanych w budynkach inteligentnych oraz wprowadzenie do systemu KNX. Pokaz na stanowisku laboratoryjno-dydaktycznym sposobu programowania i działania przykładowej instalacji KNX.
  Czas prezentacji: 45 min

 • Sensoryka w automatyce i robotyce
  Zakres:
  Prezentacja przykładowych rozwiązań z wykorzystaniem modeli edukacyjnych.
  Czas prezentacji: 30 min

 • Techniczne systemy zabezpieczeń
  Zakres:
  Omówienie podstawowych zasad technicznego zabezpieczenia mienia. Współpraca mechanicznych, elektronicznych i fizycznych technik zabezpieczeń. Pokaz działania System. Sygnalizacji Włamania i Napadu. Pokaz otwierania sejfu.
  Czas trwania: 45 minut

 • Techniki sterowania
  Zakres:
  Mechatroniczne sposoby sterowania obiektami technicznymi. Pokazane zostaną przykłady sterowań mechanicznych, gazowych, cieczowych, elektrycznych i mieszanych.
  Czas prezentacji: 45 min

 • Współczesne projektowanie maszyn i analizy inżynierskie
  Zakres:
  Prezentacja zastosowania zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego do projektowania maszyn i konstrukcji oraz oceny jakości projektu z wykorzystaniem numerycznych metod analizy inżynierskiej.
  Czas prezentacji: 45 min

 • Zastosowanie druku 3D
  Zakres:
  Prezentacja zastosowania druku 3D do wytwarzania rzeczywistych obiektów na podstawie komputerowego modelu, jako technologii szybkiego prototypowania oraz produkcji części użytkowych.
  Czas prezentacji: 45 min