Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich

Szanowni Państwo,
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotował program ”Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich”. W ramach tego programu zapraszamy uczniów oraz nauczycieli szkół średnich do odwiedzenia naszego wydziału. Naszym celem jest przedstawienie Państwu naszych laboratoriów, jak również specjalnie przygotowanych tematycznie prezentacji (wykaz poniżej).

Program nawiązuje do oferty kształcenia Wydziału Nauk Technicznych. Propozycja jest związana tematycznie z prowadzonymi na wydziale kierunkami kształcenia: energetyką, inżynierią bezpieczeństwa, mechaniką i budową maszyn, mechatroniką oraz techniką rolniczą i leśną (inżynieria precyzyjna w gospodarce rolno-spożywczej).

Zakładam, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju Waszych zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy technicznej. Jestem również przekonany, że współpraca między Wydziałem Nauk Technicznych a Państwa Szkołą pozwoli na wsparcie rozwoju młodzieży i da możliwość wyboru właściwej ścieżki kariery zawodowej w przyszłości.

Zachęcam serdecznie do skorzystania z programu ”Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich” przygotowanego  przez nasz wydział.
Osobą koordynującą powyższe działania jest prodziekan ds. studenckich dr inż. Jerzy Domański
(e-mail: jdom@uwm.edu.pl).

dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

 


Zakres oferty:

Proponujemy pokazy praktyczne trwające 15-20 minut z 4-5 tematów w trakcie wizyty Uczniów szkoły średniej na Wydziale Nauk Technicznych.
Szczegóły dotyczące czasu trwania i liczby prezentacji zostaną uzgodnione w kontakcie z opiekunami uczniów.

Przykłady laboratoriów, w których będą prowadzone prezentacje praktyczne (w tym pracujące maszyny lub urządzenia):

 • Laboratorium układów sterowania,
 • Pracownia urządzeń mechatronicznych,
 • Laboratorium budowy pojazdów,
 • Laboratorium obróbki skrawaniem,
 • Laboratorium spawalnictwa,
 • Laboratorium energetyki cieplnej,
 • Laboratorium odnawialnych źródeł energii,
 • Pracownia maszyn ogrodniczych i rolnictwa precyzyjnego,
 • Laboratorium maszyn elektrycznych,
 • Laboratorium mechaniki płynów,
 • Laboratorium termodynamiki.

Chętnie będziemy gościć Uczniów Państwa Szkoły na Wydziale Nauk Technicznych.

Zapraszam
Jerzy Domański
Koordynator programu ”Poznaj świat inżyniera - oferta dla szkół średnich”
jdom@uwm.edu.pl