Postępowania habilitacyjne

dr inż. Jolanta Królczyk
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
"Teoretyczne i doświadczalne podstawy mieszania wieloskładnikowych układów ziarnistych w przemyśle paszowym"
Członkowie Komisji:
prof. dr hab. inż. Józef  Szlachta – Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Recenzent
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak - Recenzent
prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw. – Recenzent
prof. dr hab. Jarosław Frączek - Członek Komisji
Prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw. – Członek Komisji
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM - Sekretarz
Wniosek o przeprowadzenie postępowania awansowego
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału Nauk Technicznych w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Magdalena Zielińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Inżynierii Systemów
"Wpływ niekonwencjonalnych metod suszenia na kinetykę procesu oraz właściwości materiałów biologicznych pochodzenia roślinnego"
Członkowie Komisji:
prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń - Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, prof. zwycz. - Recenzent
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – Recenzent
dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM – Recenzent
dr hab. Ewa Gondek – Członek Komisji
prof. dr hab. inż. Adam Figiel – Członek Komisji
prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz - Sekretarz
Wniosek o przeprowadzenie postępowania awansowego
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania