Postępowania habilitacyjne

Dr inż. Jolanta Królczyk
Politechnika Opolska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
"Teoretyczne i doświadczalne podstawy mieszania wieloskładnikowych układów ziarnistych w przemyśle paszowym"
Członkowie Komisji:
Prof. dr hab. inż. Józef  Szlachta – Przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Recenzent
prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak - Recenzent
Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. zw. – Recenzent
prof. dr hab. Jarosław Frączek - Członek Komisji
Prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw. – Członek Komisji
Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM - Sekretarz

Wniosek o przeprowadzenie postępowania awansowego
Autoreferat
Harmonogram przebiegu postępowania
Uchwała Rady Wydziału Nauk Technicznych w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego