Zebranie Doktorantów

Kierownik Studiów Doktoranckich zaprasza na zebranie wyborcze Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów. Zostaną przeprowadzone wybory na: przewodniczącego WRSD, wiceprzewodniczącego WRSD, sekretarza WRSD, przedstawicieli do Rady Wydziału, członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Komisji Wydziałowych.

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 16.10.2017r. o godzinie 12.00 w sali D104 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału)