Opublikowano 15.03.2012

Ryszard Górecki - rektorem UWM 2012-16, prof. Janusz Piechocki prorektorem d.s. studenckich.

Ryszard Górecki - rektorem UWM 2012-16,        prof. Janusz Piechocki prorektorem d.s. studenckich.

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w kadencji 2012-16 będzie zarządzać prof. Ryszard Górecki. Po 4 latach przerwy powraca na stanowisko rektora.

Wybory na stanowisko rektora UWM odbyły się 14 marca w Centrum Konferencyjnym. O rektorski fotel ubiegało się 2 kandydatów: prof. Józef Górniewicz - obecny rektor UWM i prof. Ryszard Górecki, który tę funkcję sprawował już w latach 1999-2008. Na 400 elektorów uprawnionych do wyboru rektora obecnych na sali było 397. Za prof. Góreckim głosy oddały 202 osoby, a za prof. Górniewiczem - 188.
Prof. Górecki obejmie urząd 1.09. 2012 r.

- Wybory były dla nas trudne, ale merytoryczne. Podzieliły głosujących, ale ważne jest, abyśmy teraz współpracowali. Angażując się i wspierając nawzajem uczynimy nasz Uniwersytet jednym z najlepszych w Polsce. Ja sam tego nie zrobię. Stoję przed wielkim zobowiązaniem - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników prof. Górecki.
Rektor-elekt podziękował swemu konkurentowi za pracę na rzecz uczelni i zaproponował mu honorowe członkostwo Senatu UWM oraz funkcję pełnomocnika rektora.

Jaka będzie kadencja 2012-2016? Taka jak 1999-2008 czy jak 2008-2012?

- Na pewno nie będzie to kontynuacja kadencji 1999-2008, raczej kontynuacja tego, co działo się na UWM w latach 2008-12. Wiele spraw wymaga dokończenia i nierozsądnie byłoby zmieniać kurs. Musimy wykorzystać nasz potencjał - streszczał swe cele prof. Górecki.
Rektor-elekt zamierza doprowadzić UWM do pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni w Polsce. Chce to realizować m.in. poprzez tworzenie nowych kierunków kształcenia, w tym prowadzonych w języku angielskim, włączanie w proces kształcenia instytutów Polskiej Akademii Nauk, kształcenie kadry akademickiej na stażach krajowych i zagranicznych, tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zmniejszenie pensum dydaktycznego dla pracowników prowadzących granty naukowe i dalszą rozbudowę infrastruktury. Prof. Górecki chce też usprawnić administrację uczelnianą i system zarządzania nią.

Prof. Górniewicz w swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników pogratulował zwycięzcy, podziękował tym, którzy na niego głosowali oraz Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów. Zapewnił też, że nie będzie pełnić żadnej funkcji po ustąpieniu ze stanowiska rektora.

Po wyborach rektora odbyły się wybory prorektorów. Rektor-elekt zaproponował: prof. Mirosława Gornowicza z Wydziału Nauk Ekonomicznych jako prorektora d.s. ekonomicznych, prof. Jerzego Jaroszewskiego z Wydziału Nauk Weterynaryjnych jako prorektora d.s. rozwoju, prof. Jerzego Przyborowskiego z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jako prorektora d.s. kształcenia, prof. Janusza Piechockiego z Wydziały Nauk Technicznych jako prorektora d.s. studenckich i prof. Grzegorza Białuńskiego jako prorektora do spraw kadr. Wszyscy kandydaci uzyskali akceptację elektorów i podobnie jak rektor, swe nowe stanowiska obejmą 1 września.

 

Twój komentarz