English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 865
Artykułów : 133
Zakładki : 6
Odsłon : 308011

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Marek Raczkowski-Życiorys i dorobek PDF Drukuj
poniedziałek, 14 maja 2012 13:34

Marek Damian Raczkowski życiorys i dorobek

Data i miejsce urodzenia:

27 września 1971 r.

Olsztyn

Wykształcenie          

1978 – 1986 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie;

1986 – 1991 - Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych w Olsztynie – technik chemik specjalność: analiza chemiczna;

1992 – 1997  - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, kierunek Wychowanie Techniczne – magister techniki; praca magisterska nt.: „Badanie poziomu chlorków zawartych w wodzie jeziora Jeziorak Mały w Iławie ” promotor dr Maria Młot

1998 – 1999 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, studia podyplomowe w zakresie Informatyki, promotor mgr Hanna Pikus

17.05.2007 r. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, doktora nauk rolniczych, Dziedzina: nauki rolnicze, Dyscyplina KBN: technika rolnicza; Zakres: inżynieria rolnicza, Specjalność: informatyka w technice rolniczej; praca doktorska nt.: „Wpływ techniki dokarmiania mikroelementami na produkcyjną i eksploatacyjną efektywność uprawy pszenżyta” promotor prof. zw. dr hab. inż. Danuta Domska

2011-2012 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe – „Zarządzanie projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich”, promotor dr Marek Białach

2012-2013 - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, studia podyplomowe – Menedżer Oświaty, promotor  dr inż. Jerzy Wojeński

Działalność zawodowa

02.09.1991 – 31.08.1999 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie zatrudniony na stanowiskach: technika, starszego technika, specjalisty naukowo-technicznego, asystenta;

01.09.1996 – 31.08.1997 - Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie zatrudniony na stanowisku nauczyciela;

01.09.1998 – 31.08.2003  - Szkoła Podstawowa w Bartągu zatrudniony na stanowisku nauczyciela;

07.09.1999 – 30.06.2000 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie zatrudniony na stanowisku nauczyciela;

od 02.01.2001 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie zatrudniony na stanowisku nauczyciela;

01.09.2001 – 31.08.2002 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie zatrudniony na stanowisku nauczyciela;

od 01.09.1999  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta

Działalność organizacyjna

01.10.1998 – 30.09.2003 - Opiekun 5-letnich dziennych studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Techniczne;

01.10.1998 - nadal - Odpowiedzialny za układanie rozkładu zajęć na kierunkach Wychowanie Techniczne i Edukacja Techniczno-Informatyczna w Olsztynie i w Ełku;

01.06.2003 – 30.06.2003 - Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

01.10.2003 – 30.09.2008  - Opiekun 5-letnich zaocznych studiów magisterskich na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

01.07.2006 – 30.09.2006 - Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

01.09.2007 – 28.01.2012  - Odpowiedzialny za układanie rozkładu zajęć na kierunku Technika Rolnicza i Leśna w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku;

01.07.2008 – 30.09.2008  - Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

01.09.2008 – 31.08.2012 - Członek Rady Wydziału Nauk Technicznych;

01.09.2008 – 31.08.2012 - Członek Wydziałowej Komisji ds. rozwoju wydziału;

01.09.2008 – 31.03.2012 - Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Technika Rolnicza i Leśna

01.10.2008 – 28.01.2012 - Opiekun 3-letnich stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

01.05.2010 – 31.08.2012  - Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

01.10.2011 - nadal - Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

01.10.2012 – nadal  - Opiekun 3-letnich stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;

28.09.2012 Olsztyńskie dni nauki i sztuki oraz europejska noc

01.10.2012 – nadal Przewodniczący komisji egzaminacyjnej na egzaminie

27.09.2013 Olsztyńskie dni nauki i sztuki oraz europejska noc

02.04.2014 – nadal Członek (sekretarz) Komisji w postępowaniu o stopien

01.10.2012 – nadal Opiekun praktyk zawodowych i dydaktycznych na

01.02.2015 – nadal Członek Rady Wydziału Nauk Technicznych naukowców dyplomowym na kierunku ETi i IB naukowców doktora Małgorzaty Horoszkiewicz kierunku ETI

Szkolenia

luty-marzec.2011 - Uczestnik projektu „Szkoła komercjalizacji badań naukowych na UWM w Olsztynie” w ramach projektu pt. „W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur”

15.09.2011 – 30.09.2011 - Uczestnik projektu „Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej” realizowanego przez Inspire Consulting sp. z o.o.

13.06.2013 – 14.06.2013 Uczestnik warsztatów połączonych z konferencją podsumowującą projekt nr: OKL.09.04.00-28-057/11 „W stronę lepszej szkoły- studia podyplomowe z zarządzania w oświacie oraz warsztaty doskonalące dla nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego” prowadzone przez Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

08.03.2014 – 31.06.2014 Kurs „Sieci komputerowe” w ramach

24.03.20014 – 31.06.2014 Szkolenie „Multimedialny Nauczyciel” w ramach

08.09.2014 Szkolenie z zakresu Kształcenia na odległość w ramach

projektu „Zawodowiec informatyczny fachowiec cz.2”

projektu „Kompetencje w edukacji zawodowej”

Projekt "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

w Olsztynie" Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w

Olsztynie

10.11- 16.12.2014 Szkolenie „Platforma Moodle dla początkujących (e-
nauczycieli)”

 

Nagrody

 1997 - Nagroda Rektora WSP w Olsztynie za działalność w dziedzinie organizacyjnej;

2004 - Nagroda Dyrektora ZSE w Olsztynie;

2004 - Nagroda Rektora UWM w Olsztynie za działalność w dziedzinie organizacyjnej.

2007 - Nagroda Rektora UWM w Olsztynie (II stopnia) za działalność naukową

 

Wykaz prac naukowych

Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. Domska D., M. Warechowska , K. Wojtkowiak, M. Raczkowski. 2002.Wpływ przedplonu i nawożenia azotem na wartość odżywczą ziarna pszenżyta ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484: 147-153.
 2. Raczkowski M., M. Warechowska. 2002. Oddziaływanie różnych obszarowych i punktowych źródeł zanieczyszczeń na zawartość chlorków w wodzie jeziora Jeziorak Mały w Iławie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484: 529-535.
 3. Warechowska M., D. Domska, K. Wojtkowiak,, M. Raczkowski. 2002. Wpływ dolistnego dokarmiana azotem i mikroelementami na zawartość i skład białka ziarna pszenżyta jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484: 733-741.
 4. Domska D., K. Wojtkowiak, M. Warechowska, M. Raczkowski. 2003. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. Część II Skład białka i zawartość aminokwasów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 494: 99-104.
 5. Domska D., L. Rogalski,  M.Raczkowski, M. Warechowska. 2004. Wpływ oprysków azotowo-pestycydowych na zachwaszczenie, nasilenie chorób, plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 499: 55-61.
 6. Domska D., K. Wojtkowiak , M. Warechowska, M. Raczkowski. 2005. Wpływ zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie jeziora Chełmżyńskiego. Inż. Ekol., 13: 54-55.
 7. Domska D., K. Wojtkowiak , M. Warechowska, M. Raczkowski. 2005. Wpływ zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie jeziora Chełmżyńskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 505: 95-99.
 8. Domska D., K. Wojtkowiak , M. Warechowska, M. Raczkowski. 2006. Wpływ użytkowania rolniczego na zawartość związków azotu i fosforu w jeziorze Narie. Inż. Ekol., 17: 34-35.
 9. Domska D., K. Wojtkowiak , M. Warechowska, M. Raczkowski. 2006. Wpływ użytkowania rolniczego na zawartość związków azotu i fosforu w jeziorze Narie. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 513: 81-86.
 10. Domska D., M. Raczkowski. 2008. Wpływ działalności kopalni odkrywkowej na zmiany niektórych właściwości fizyko-chemicznych gleby. Acta Agrophysica, 12(1): 73-77.
 11. Domska D., M. Warechowska, K. Wojtkowiak, M. Raczkowski. 2009. Wpływ dolistnego dokarmiania mikroskładnikami na plonowanie, zawartość i jakość białka w ziarnie pszenicy i pszenżyta. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 49-54.
 12. Domska D., K. Wojtkowiak, M. Raczkowski. 2009. Wpływ dolistnego dokarmiania mikroskładnikami na efektywność ekonomiczną uprawy pszenżyta. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 538: 55-61.
 13. Domska D., M. Raczkowski. 2009. Wpływ techniki dokarmiania mikroelementami na plonowanie i jakość ziarna pszenżyta. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541(I): 105-112.
 14. Raczkowski M. 2009. Influence of microelement fertilization technique on economic effectiveness of triticale cultivation. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541(II): 343-351.
 15. Raczkowski M. 2010. Energy expenditure in triticale cultivation with different microelements ferlilization technique. Polish Journal of Natural Science, 25(3): 236-243.
 16. Domska D., M. Raczkowski. 2010. Oddziaływanie zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie jeziora Tejstymy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 547: 95-100.
 17. Domska D., M. Raczkowski 2010 Influence of different areal pollution sources on some compounds kontent in water of Dejguny lake. Polish Journal of Natural Science, 25(4): 369-375.
 18. Bieniaszewski T., Raczkowski M., Artych P. Szwałkiewicz J.. 2012. Działania na rzecz ochrony przyrody podejmowane w RDLP Olsztyn. Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi . T.VI, 2012 r., s. 223-240.

 19. Wojtkowiak K., Stępień A., Warechowska .M., Raczkowski M.: Content of some mikroelements in a Light a soil and spring triticale grain in dependence of fertilization system. J. Elementol. (przyjęta do druku).

 20. 19. Bieniaszewski T., M. Raczkowski, J. Rogaczewski, E. Skowron, P. Artych, Sł. Skowron,

  A. Skowron. 2013. Analiza stanu i inwentaryzacja przyrodnicza dorzecza rzeki Węgorapy

  w świetle projektu renaturalizacji jej naturalnego koryta. Wydawnictwa Wyższej Szkoły

  Zarządzania Środowiskiem w Tucholi . T.VII, 2013 r., s. 7-30.

 21.  

  Wojtkowiak K., A. Stępień, M. Warechowska, M. Raczkowski: 2014. Content of copper,

  iron, manganese and zinc in typical light brown soil and spring triticale grain depending

  on a fertilization system. J. Elem., 19(3): 833-844, DOI:10.5601/jelem.2014.19.3.707 (15

  ptk/5pkt)

 22.  

  Zębek E.M, M. Raczkowski. 2014. Prawne i techniczne aspekty gospodarowania

  odpadami komunalnymi. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, nr 3/2014. ISSN: 2080-

  9506, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.027 (6 pkt.)

 23. Podstawski R., S. Mańkowski, M. Raczkowski. 2014. The level of strength and

  endurance-strength abilities of the female early education teachers as examined by the

  medicine ball forward throw and the 3 min. burpee test: a comparative analysis. Lase

  Journal of Sport Science. 4/2: 93:109 (5 pkt./2,5 pkt)

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 

* Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nawozy w Kształtowaniu Środowiska”, 9-11.09.2002. Kołobrzeg.

-          Wpływ warunków uprawy i nawożenia azotem na wartość odżywczą ziarna pszenżyta ozimego (współautor).

-          Oddziaływanie różnych ekosystemów na poziom chlorków w wodzie na przykładzie jeziora Jeziorak Mały (pierwszy autor).

-          Wpływ dolistnego dokarmiana azotem i mikroelementami na zawartość i skład białka ziarna pszenżyta jarego (współautor).

* Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nawozy Naturalne i Organiczne”, 3-5.09.2003. Szczecin-Grodno

-          Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego na plonowanie jęczmienia jarego i jakość ziarna. Część II Skład białka i zawartość aminokwasów (współautor).

* Konferencja Naukowa „Kształtowanie i ochrona środowiska wiejskiego”,
8-10.09.2004. Witnica-Ustronie Leśne.

-          Wpływ oprysków azotowo-pestycydowych na zachwaszczenie, nasilenie chorób, plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej (współautor).

* Konferencja Naukowa „Kształtowanie i Ochrona Środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne”, 15-17.06.2005. Olsztyn.

-          Wpływ zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie jeziora Chełmżyńskiego (współautor).

* XI Sympozjum naukowe „Mikroelementy w rolnictwie”, 23-26.09.2008. Szklarska Poręba.

-          Wpływ techniki dokarmiania mikroelementami na plonowanie i jakość ziarna pszenżyta (współautor).

-          Wpływ techniki dokarmiania mikroelementami na efektywność ekonomiczną uprawy pszenżyta  (autor).

-          Energochłonność produkcji pszenżyta w warunkach zróżnicowanej techniki nawożenia mikroelementami (autor)

* III Konferencja naukowa „Kształtowanie i ochrona środowiska”, 23-25.06.2009. Olsztyn.

-          Oddziaływanie zróżnicowania obszarowego na zawartość niektórych związków w wodzie jeziora Tejstymy (współautor)

* IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nawozy naturalne, organiczne i mineralne”,
8-10.09.2009. Szczecin.

-          Wpływ dolistnego dokarmiania mikroskładnikami na plonowanie, zawartość i jakość białka w ziarnie pszenicy i pszenżyta (współautor).

-          Wpływ dolistnego dokarmiania mikroskładnikami na efektywność ekonomiczną uprawy pszenżyta (współautor)

* XI Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w środowisku” Pierwiastki śladowe – stan wiedzy, 28-29.05.2012. Olsztyn

-      Zawartość wybranych mikroelementów w glebie lekkiej i ziarnie pszenżyta jarego
w zależności od systemu nawożenia (współautor)

.- Zawartość miedzi, żelaza, manganu i cynku w typowej lekkiej glebie brunatnej i w

 

ziarnie pszenżyta jarego w zależności od systemu nawożenia. (współautor)

 

 

Wykaz prac dydaktycznych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

 1. Technologia drewna z materiałoznawstwem – rok akademicki 1997/98
 2. Technologia drewna – rok akademicki 1997/98
 3. Nauka o materiałach – drewno - roku akademicki 1998/99 – 2009/2010, 2012/2013
 4. Techniki wytwarzania – drewno – rok akademicki 1998/99
 5. Komputer w gospodarstwie domowym – rok akademicki 1999/2000
 6. Nauka o materiałach – metal – rok akademicki 2000/01 – 2001/02
 7. Chemia – rok akademicki 2002/03 – 2011/2012
 8. Energetyka źródeł odnawialnych – rok akademicki 2002/03 – 2004/05
 9. Inżynieria surowców naturalnych – rok akademicki 2006/07
 10. Odnawialne źródła energii – rok akademicki 2007/2008 – 2008/2009
 11. Naturalne i techniczne środki ochrony ekosystemu – rok akademicki 2007/2008 -2008/2009
 12. Ekosystemy i ich ochrona – rok akademicki 2008/2009 - 2009/2010, 2011/12 - 2013/2014
 13. Zagrożenia chemiczne i biologiczne – rok akademicki 2010/2011
 14. Socjologia i psychologia pracy – rok akademicki 2011/2012 - 2012/2013
 15. Organizacja pracy i zarządzanie – rok akademicki 2011/2012 – 2013/2014
 16. Projektowanie systemów informatycznych (projekt) -– rok akademicki 2011/2012
 17. Dydaktyka techniki i informatyki – rok akademicki 2012/2013 -2013/2014
 18. Technologia informatyczna - rok akademicki 2012/2013 -2013/2014
 19. Ergonomia i organizacja pracy – rak akademicki 2013/2014
 20. Fizjologia, socjologia i psychologia pracy – rok akademicki 2013/2014Seminarium dyplomowe – rok akademicki 2013/2014
 21. Fizjologia, socjologia i psychologia pracy – rok akademicki 2013/2014

 22.  

  Seminarium dyplomowe – rok akademicki 2013/2014

 23.  

  Zarządzanie przedsiębiorstwem – rok akademicki 2014/2015

 24. Marketing i reklama - rok akademicki 2014/201524. Grafika inzynierska z elementami wzornictwa - rok akademicki 2014/2015 

Umiejętności

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego i niemieckiego; obsługa sprzętu multimedialnego, komputerowego, kserokopiarki; prawo jazdy kat. B.

Zainteresowania

Podróże, narciarstwo, informatyka, technika, rolnictwo precyzyjne, film, teatr, muzyka

 
MECHATRONIKA |