English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 865
Artykułów : 133
Zakładki : 6
Odsłon : 308169

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Ewa Siwczuk - Życiorys i dorobek PDF Drukuj
poniedziałek, 21 maja 2012 10:16

Ewa Siwczuk

data urodzenia: 04.02.1953

 

Ukończone studia:

Politechnika Gdańska w Gdańsku Wydział Elektroniki Specjalność: elektrofonia

Praca magisterska:

1977, prof. dr hab. M. Sankiewicz, Badanie systemów tetrafonicznych w układzie 3+2.

 

Ukończone studia doktoranckie, podyplomowe, kursy

2-letnie Studia doktoranckie zaoczne AR w Poznaniu, wydział Mechanicznej Technologii Drewna; 1980-1982; temat: „Kierunki rozwoju przemysłu drzewnego na Warmii i Mazurach".

Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich, 1986 ART. w Olsztynie, Instytut Oświaty Rolniczej

Studia Podyplomowe w zakresie informatyki, 1995 WSP w Olsztynie, Katedra Matematyki -

 

Nagrody 

- Nagroda Rektora 1990 -

 

Wykaz prac naukowych

Oryginalne naukowe prace twórcze

1. Siwczuk E., 2005. Mind maps – a creative thinking tool in information technology. Technical Sciences. Wydawnictwo UWM Olsztyn

Referaty, doniesienia, streszczenia i komunikaty naukowe

1. Siwczuk E., 2002. Mind Mapping a-informatyka. XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Prace, artykuły, materiały dla praktyki o charakterze naukowym, popularnym, dydaktycznym i artystycznym

1. Sobkowska J., Siwczuk E., 2008. Projektowanie estetyczne przekazu wizualnego. Technical News Review of the Ukrainan Engineering Society in Lviv

2. Sobkowska J., Siwczuk E., 2009. Zabawa jako terning umysłu. Technical News Review of the Ukrainan Engineering Society in Lviv

3. Sobkowska J, Siwczyk E., 2010. Projektowanie wzorów dekoracyjnych z wykorzystaniem tangramu. Technical News, Lviv State University – Ukraine.

4. J. Sobkowska, E. Siwczyk, 2011. Projektowanie celtyckich wzoró↕w dekoracyjnych. Technical News, Lviv State University – Ukraine ISSN 1992-8149, s. 103.

 
MECHATRONIKA |