English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 861
Artykułów : 132
Zakładki : 6
Odsłon : 293465

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Pracownia Badań Silników Spalinowych PDF Drukuj
mgr Maciej Mikulski

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

KATEDRA MECHATRONIKI

PRACOWNIA BADAŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH

dr Maciej Mikulski

 

Głównym celem pracowni jest prowadzenie badań nad rozwojem alternatywnych metod zasilania silników spalinowych, z naciskiem na procesy spalania w silnikach dwupaliwowych z zapłonem samoczynnym. Pracownia służy także celom dydaktycznym. Korzystają z niej studenci wyższych lat kierunku mechatronika. Stanowisko wyposażono zgodnie z najnowocześniejszymi standardami i przygotowano do prowadzenia testów emisji spalin zgodnie z europejską dyrektywą 88/77/EWG (EURO IV).

Wszystkie urządzenia i podsystemy rozlokowano w dwóch oddzielnych pomieszczeniach, ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie prowadzenia badań. Cały system automatyzacji, wraz ze stanowiskiem operatora, umieszczono w oddzielnym, izolowanym akustycznie pomieszczeniu -  sterowni. W hamowni zainstalowano część mechaniczną stanowiska (hamulec wraz z badanym obiektem) wraz z niezbędnymi instalacjami (paliwowa, gazowa, przeciwpożarowa, chłodzenie) i osprzętem.

 

Schemat blokowy pracowni

schemat pracowni

 

OPIS WYPOSAŻENIA STEROWNI

 

operatorstanowisko operatora – umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi urządzeniami hamowni oraz prezentację i analizę wyników badań. Przewidziano oddzielne stanowisko do analizy danych związanych z emisją spalin (PUMA PC) oraz oddzielną platformę do badań indykatorowych (INDI PC). Sterowanie systemem (start / stop / obciążenie / regulacja prędkości obrotowej silnika, inicjacja testów) możliwe jest zarówno z poziomu komputera, jak i przez specjalny panel operatorski.

system analizy spalin AMA I60, - umożliwia wykrywanie stężenia związków toksycznych (NOX, CO, CO2, SO2, PM) w spalinach

system automatyzacji akwizycji wyników pomiarów PUMA Open - W szafie sterowniczej systemu zainstalowano 5 specjalistycznych modułów pomiarowych, zbierających dane z wszystkich  analizatorów emisji spalin dostępnych w procesie badawczym. W szafie zainstalowano także moduły akwizycji danych z czujników temperatury i ciśnienia w obiekcie badawczym. Z 64 dostępnych kanałów pomiarowych, w obecnej konfiguracji stanowiska wykorzystywanych jest jedynie 19, co zapewnia dużą elastyczność  i rozwojowość systemu. Moduł LSE – sterowania hamulca umieszczono wraz z systemem do indykowania silnika (INDIMODUL) i zespołem pomiaru przepływu (SENSYFLOW) w oddzielnej  19- calowej obudowie. Wyniki zbierane z obydwu stacji akwizycji (+A, +A2) przesyłane są do dwóch komputerów PC o  dużej mocy obliczeniowej.

 

 

 

 

OPIS WYPOSAŻENIA HAMOWNI:

 

część mechaniczną stanowiska - hamulec wraz z badanym obiektem i niezbędnymi instalacjami (paliwowa, gazowa, przeciwpożarowa, chłodzenie). Zespół roboczy hamulca AVL DynoPreform (240 kW) umożliwia pomiar momentu obrotowego(Nm) - precyzyjny czujnik tensometryczny oraz prędkości obrotowej - magnetyczny nadajnik impulsowy. Znając te parametry można obliczyć moc badanego silnika w określonym punkcie pracy, a zbiór takich punktów tworzy charakterystykę silnika. Redukcję wibracji zapewnia  system 4 poduszek powietrznych, które w trakcie testów wynoszą płytę podstawy o 5 mm nad poziom fundamentu. Oprócz  tłumienia drgań, zadaniem systemu jest zapewnienie wypoziomowania układu, co jest istotne ze względu na dokładność pomiaru momentu.

 

Opacymetr AVL 439 – urządzenie do pomiaru poziomu zadymienia spalin. Zadymienie wyznaczane jest przez pomiar współczynnika absorpcji spaliny.

SPC 472 -Stanowisko do pomiaru zawartości cząstek stałych w spalinach wraz z urządzeniem do próbkowania spalin – Smart Sampler.

THA 100 – system kontroli i regulacji prędkości obrotowej silnika, złożony z regulatora oraz aktuatora w postaci serwomechanizmu z przekładnią ślimakową.

Waga paliwowa AVL 733 – urządzenie do dokładnego pomiaru zużycia paliwa w czasie rzeczywistym.

Przepłwyomierz  ABB Sensyflow  - kompletny tor pomiarowy przepływu powietrza do kolektora dolotowego

 
MECHATRONIKA |