English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

Statystyki

Użytkowników : 871
Artykułów : 135
Zakładki : 6
Odsłon : 343429

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Pracownia Badań Silników Spalinowych PDF Drukuj

 

Głównym celem pracowni jest prowadzenie badań nad rozwojem alternatywnych metod zasilania silników spalinowych, z naciskiem na procesy spalania w silnikach dwupaliwowych z zapłonem samoczynnym. Pracownia służy także celom dydaktycznym. Korzystają z niej studenci wyższych lat kierunku mechatronika. Stanowisko wyposażono zgodnie z najnowocześniejszymi standardami i przygotowano do prowadzenia testów emisji spalin zgodnie z europejską dyrektywą 88/77/EWG (EURO IV).

Wszystkie urządzenia i podsystemy rozlokowano w dwóch oddzielnych pomieszczeniach, ze względu na bezpieczeństwo i komfort pracy w trakcie prowadzenia badań. Cały system automatyzacji, wraz ze stanowiskiem operatora, umieszczono w oddzielnym, izolowanym akustycznie pomieszczeniu -  sterowni. W hamowni zainstalowano część mechaniczną stanowiska (hamulec wraz z badanym obiektem) wraz z niezbędnymi instalacjami (paliwowa, gazowa, przeciwpożarowa, chłodzenie) i osprzętem.

 

Schemat blokowy pracowni

schemat pracowni

 

OPIS WYPOSAŻENIA STEROWNI

 

operatorstanowisko operatora – umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi urządzeniami hamowni oraz prezentację i analizę wyników badań. Przewidziano oddzielne stanowisko do analizy danych związanych z emisją spalin (PUMA PC) oraz oddzielną platformę do badań indykatorowych (INDI PC). Sterowanie systemem (start / stop / obciążenie / regulacja prędkości obrotowej silnika, inicjacja testów) możliwe jest zarówno z poziomu komputera, jak i przez specjalny panel operatorski.

system analizy spalin AMA I60, - umożliwia wykrywanie stężenia związków toksycznych (NOX, CO, CO2, SO2, PM) w spalinach

system automatyzacji akwizycji wyników pomiarów PUMA Open - W szafie sterowniczej systemu zainstalowano 5 specjalistycznych modułów pomiarowych, zbierających dane z wszystkich  analizatorów emisji spalin dostępnych w procesie badawczym. W szafie zainstalowano także moduły akwizycji danych z czujników temperatury i ciśnienia w obiekcie badawczym. Z 64 dostępnych kanałów pomiarowych, w obecnej konfiguracji stanowiska wykorzystywanych jest jedynie 19, co zapewnia dużą elastyczność  i rozwojowość systemu. Moduł LSE – sterowania hamulca umieszczono wraz z systemem do indykowania silnika (INDIMODUL) i zespołem pomiaru przepływu (SENSYFLOW) w oddzielnej  19- calowej obudowie. Wyniki zbierane z obydwu stacji akwizycji (+A, +A2) przesyłane są do dwóch komputerów PC o  dużej mocy obliczeniowej.

 

 

 

 

OPIS WYPOSAŻENIA HAMOWNI:

 

część mechaniczną stanowiska - hamulec wraz z badanym obiektem i niezbędnymi instalacjami (paliwowa, gazowa, przeciwpożarowa, chłodzenie). Zespół roboczy hamulca AVL DynoPreform (240 kW) umożliwia pomiar momentu obrotowego(Nm) - precyzyjny czujnik tensometryczny oraz prędkości obrotowej - magnetyczny nadajnik impulsowy. Znając te parametry można obliczyć moc badanego silnika w określonym punkcie pracy, a zbiór takich punktów tworzy charakterystykę silnika. Redukcję wibracji zapewnia  system 4 poduszek powietrznych, które w trakcie testów wynoszą płytę podstawy o 5 mm nad poziom fundamentu. Oprócz  tłumienia drgań, zadaniem systemu jest zapewnienie wypoziomowania układu, co jest istotne ze względu na dokładność pomiaru momentu.

 

Opacymetr AVL 439 – urządzenie do pomiaru poziomu zadymienia spalin. Zadymienie wyznaczane jest przez pomiar współczynnika absorpcji spaliny.

SPC 472 -Stanowisko do pomiaru zawartości cząstek stałych w spalinach wraz z urządzeniem do próbkowania spalin – Smart Sampler.

THA 100 – system kontroli i regulacji prędkości obrotowej silnika, złożony z regulatora oraz aktuatora w postaci serwomechanizmu z przekładnią ślimakową.

Waga paliwowa AVL 733 – urządzenie do dokładnego pomiaru zużycia paliwa w czasie rzeczywistym.

Przepłwyomierz  ABB Sensyflow  - kompletny tor pomiarowy przepływu powietrza do kolektora dolotowego

 
MECHATRONIKA |