English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 865
Artykułów : 133
Zakładki : 6
Odsłon : 308170

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Sławomir Wierzbicki - Życiorys i dorobek naukowy PDF Drukuj
piątek, 19 czerwca 2009 12:45

dr hab. inż. Sławomir Wierzbicki

Wykształcenie: 

Szkoła średnia: Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Płońsku, rok ukończenia 1989.

Studia: kierunek: mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja pojazdów i maszyn, Wydział Mechaniczny, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, rok ukończenia 1994.

Doktorat: w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek 2000.

Habilitacja: w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska, 2017.

Przebieg pracy zawodowej

1994-1999 – asystent – Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Wydział Mechaniczny, ART Olsztyn

2000-2009 – adiunkt – Katedra Budowy Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (do 2001 Instytut Inżynierii Mechanicznej), Wydział Nauk Technicznych, UWM Olsztyn.

2009 – adiunkt – Katedra Mechatroniki, Wydział Nauk Technicznych, UWM Olsztyn.

Zainteresowania naukowe

 • wykorzystanie paliw odnawialnych do zasilania silników spalinowych;
 • układy sterowania i diagnostyki w pojazdach i maszynach roboczych;
 • eksploatacja i diagnostyka silników i pojazdów mechanicznych.

Dorobek naukowy:

 • monografie (lub rozdziałów w monografii) – 6
 • oryginalne opublikowane prace twórcze – 83
 • inne publikacje – 40
 • udział w pracach badawczych – 9
 • prace wykonane dla przemysłu (badania, ekspertyzy, opinie) – 35

Działalność organizacyjna:

 • Prodziekan ds. kształcenia WNT;
 • Polskie Naukowo Techniczne Towarzystwo Eksploatacji;
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej;
 • Polskie Towarzystwo Silników Spalinowych;
 • Sekretarz redakcji czasopisma „Diagnostyka” wydawanego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej.

Ważniejsze odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

Nagrody zespołowe Rektora ART w Olsztynie w dziedzinie:

 • naukowej: 1997;
 • organizacyjnej: 1997.

Nagrody zespołowe Rektora UWM w Olsztynie w dziedzinie:

 • naukowej: 1999, 2001, 2015, 2016;
 • organizacyjnej: 2000, 2002, 2006, 2015;
 • dydaktycznej: 2003, 2005;
 
MECHATRONIKA |