English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

Statystyki

Użytkowników : 871
Artykułów : 135
Zakładki : 6
Odsłon : 343430

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Laboratorium badania jakości biopaliw PDF Drukuj

 

Nowoczesna, wyposażona w precyzyjne przyrządy pracownia została stworzona do badania jakości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), stanowiących samoistne paliwo lub jako dodatek do paliw.

W badaniach tych posługujemy się zarówno normami obowiązującymi w Unii europejskiej (PN-EN, ISO), a także polskimi (Rozporządzenia Ministra Gospodarki).

Nowoczesna aparatura, znajdująca się pośród wyposażenia laboratorium pozwala na wykonanie takich badań, jak np.:

 

  • Stabilność oksydacyjna (czas utleniania związków zawartych w estrach),
  • Zawartość pierwiastków w FAME (Ca, Mg, P, K, Na),
  • Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fishera , pozwalające na ustalenie zawartości wody, określenie liczby jodowej i kwasowej estrów,
  • Pozostałości po koksowaniu,
  • Zawartość siarki,
  • Temperatura zapłonu.

 

W najbliższej przyszłości, będziemy starali się uzyskać akredytację, aby w laboratorium można było wykonywać badania, które będą potwierdzone i certyfikowane.

alt

alt

alt

 

 
MECHATRONIKA |