English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 865
Artykułów : 133
Zakładki : 6
Odsłon : 308014

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Kamil Duda - Życiorys i dorobek naukowy PDF Drukuj
sobota, 23 maja 2009 22:34

Kamil Duda

Wykształcenie:
2018r. – doktorat – dziedzina: Nauki Techniczne, dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, temat
pracy: „Kompozycje biopaliw z materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i ich wpływ na
właściwości silników o zapłonie samoczynnym”. Uniwersytet Warmińsko mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauk Technicznych
2009r. – 2010r. - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - studia podyplomowe na kierunku
Biopaliwa
2003r. – 2008r. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Edukacja Techniczno-
Informatyczna, specjalność Podstawy techniki i zastosowania informatyki, studia jednolite
magisterskie dzienne – mgr inż.
2003r. - 2006r. – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonometrii TWP w Olsztynie – Socjologia –
Administracja Publiczna i Samorządowa, studia licencjackie niestacjonarne – licencjat

Przebieg kariery zawodowej:
1. 01.2019 - obecnie – adiunkt – Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej, Wydział
nauk Technicznych, UWM
10.12.2008 - 31.12.2018 – asystent – Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno Informatycznej,
Wydział nauk Technicznych, UWM

Obszary zainteresowań naukowych:
Metody otrzymywania alternatywnych paliw płynnych
Wpływ właściwości fizykochemicznych alternatywnych paliw płynnych na przebieg procesu spalania
w silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym
Możliwość wykorzystania alternatywnych paliw płynnych do zasilania silników spalinowych o
zapłonie samoczynnym

Działalność organizacyjna:
Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
Członek Polskiego Towarzystwa Silników Spalinowych

Sekretarz Komisji doktorskiej d.s. wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr inż.
Arkadiusza Olejnika
Opiekun Laboratorium Badań Jakości Biopaliw w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno
Informatycznej
Opiekun Laboratorium Silników Spalinowych w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno
Informatycznej

Dorobek naukowy (aktualizacja: styczeń 2020):
Współautor 32 publikacji recenzowanych i współautor 2 rozdziałów w monografiach, z czego:
5 publikacji opublikowanych w czasopismach z listy „A”
publikacji jako pierwszy autor
wskaźniki wg Scopus
• IF: 15,194
• Indeks H: 3
• Liczba cytowań: 52 (Google Scholar: 137)

 

Linki zewnętrzne:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8359-8217
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=3aHx1F4AAAAJ
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Kamil_Duda

 
MECHATRONIKA |