English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

Statystyki

Użytkowników : 871
Artykułów : 135
Zakładki : 6
Odsłon : 341520

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


O Katedrze PDF Drukuj

Mechatronika001

 

Katedra Mechatroniki powstała 1.06.2006 na podstawie uchwały nr 81 Senatu UWM z dn. 25.05.2006 . Na jej kierownika został powołany dr hab. inż Andrzej Piętak- prof. UWM (uprzednio długoletni pracownik i profesor Wojskowej Akademii Technicznej).

W Katedrze obecnie funkcjonują pracownie dydaktyczne: podstaw mechatroniki, układów mechatronicznych w przemyśle, mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych oraz dwa laboratoria naukowo-badawcze: zautomatyzowana hamownia silników AVL-PUMA i laboratorium badania jakości biopaliw.

Studenci szkoleni są w dwu specjalizacjach dyplomowych: mechatronika pojazdów i mechatronika przemysłowa (w tym mechatronika urządzeń AGD i inteligentnego budynku). Wydział Nauk Technicznych, jak zaznaczył ówczesny rektor - prof. dr hab. inż. Ryszard Górecki, jest strategicznym wydziałem uniwersyteckim a nowoczesne kierunki inżynierskie szczególnie będą faworyzowane w planach rozwoju uczelni.

Od stycznia 2009 Katedra ma swoją siedzibę w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Słonecznej 46A (patrz galeria). Katedra posiada najnowocześniejsze w Polsce wyposażenie dydaktyczne w zakresie kształconych specjalizacji. Studenci mają do dyspozycji urządzenia dydaktyczne i oprogramownie firm Siemens, Lukas-Null, Festo czy Mechatronika. Już na pierwszym roku uczą się tu podstaw informatyki i mechatroniki.

W Katedrze aktywnie pracuje studenckie Koło Naukowe Mechatroniki. Realizowane są granty badawcze dotyczące mechatronicznego sterowania silnikami o ZS zasilanymi biopaliwami pochodzenia roślinnego II generacji oraz prace dotyczące inteligentnego pojazdu i automatycznych (mechatronicznych, bezzałogowych, platform transportowych).

Decyzją Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego z 30 marca 2012 roku nastąpiło połączenie Katedry Mechatroniki i Katedry Edukacji Technicznej i Informatycznej, z którego powstała obecna jednostka: Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno- Informatycznej.

W 2021 roku nazwa jednostki uległa skróceniu: Katera Mechatroniki.

 
MECHATRONIKA |