English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Koła naukowe

O Stronie

Kontakt

mgr inż. Michał Kozłowski

michal.kozlowski@uwm.edu.pl

Statystyki

Użytkowników : 860
Artykułów : 132
Zakładki : 6
Odsłon : 288659

Współpraca

B&R

Subskrypcja RSS


Spotkanie Michelin Polska S.A. z kadrą Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej PDF Drukuj
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 10:36

 

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie pracownikom Michelin Polska S.A. laboratoriów i tematyki zajęć realizowanych przez studentów kierunku Mechatronika oraz dyskusję na temat możliwości dopasowania programu dydaktycznego celem kształtowania profilu absolwenta kierunku Mechatronika pod kątem podjęcia pracy w zakładach Michelin S.A. w Olsztynie. Propozycja spotkania była odpowiedzią na staż dla wybranych nauczycieli WNT UWM w Olsztynie przeprowadzony na terenie zakładów produkcyjnych Michelin Polska S.A. w Olsztynie w dniach 01-05.02.2016 r.
Firmę Michelin Polska S.A. reprezentowali: Marcin Krysiak – Koordynator Utrzymania Ruchu, Marek Syruć – Kierownik Personalny odpowiedzialny za zarządzanie personelem utrzymania ruchu, Piotr Grudziński Kierownik Biura Konstrukcyjnego, Radosław Mogielnicki – Koordynator Utrzymania Ruchu oraz Katarzyna Dalba z centrum rekrutacji prowadząca wraz z Markiem Syruciem projekt współpracy ze szkołami.
Na zaproszenie Kierownika Katedry Mechatroniki i ETI przybyła Pani dr Marzena Wilamowska-Korsak – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie.
Wśród przedstawicieli Katedry Mechatroniki i ETI znaleźli się: Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak – Kierownik Katedry, dr inż. Michał Śmieja – odpowiedzialny za programowanie sterowników PLC, dr inż. Szymon Racewicz – odpowiedzialny za elektrotechnikę, dr inż. Piotr Drogosz – odpowiedzialny za układy elektrohydrauliczne i elektropneumatycze, dr Marek Raczkowski – odpowiedzialny za rysunek techniczny, dr inż. Sławomir Wierzbicki i mgr inż. Szymon Nitkiewicz.
Spotkanie rozpoczął kierownik Katedry Mechatroniki i ETI prof. Andrzej Piętak. Na wstępie przywitał gości, przedstawił jak wygląda rekrutacja na kierunku Mechatronika. Zaznaczył, że wciąż jest duże zainteresowanie ze strony kandydatów, co świadczy o atrakcyjności kierunku. Omówił specyfikę prowadzenia zajęć podkreślając przy tym, że w Katedrze Mechatroniki i ETI kształci się wielu dobrych inżynierów, którzy znajdują atrakcyjną pracę w regionie warmińsko-mazurskim. Podczas spotkania zostały także zaprezentowanie laboratoria Katedry, hamownia oraz urządzenia do produkcji i badania estrów.
Ze strony Michelin Polska S.A. jako pierwsza głos zabrała Pani Katarzyna Dalba z Centrum Rekrutacji Michelin w Olsztynie, a następnie pozostałe osoby reprezentujące firmę. Nawiązywała do problematyki oczekiwań pracodawców wobec rekrutowanych pracowników. Dyskusja dotyczyła możliwości uwzględnienia kryteriów stosowanych przy zatrudnianiu nowych pracowników przez Michelin Polska S.A. w procesie kształcenia studentów. Uczestnicy dyskusji ze strony pracowników Katedry starali się przedstawić społeczne, prawne i organizacyjne warunki kształcenia studentów w celu urealnienia ocen dotyczących możliwości kształtowania kompetencji zawodowych wszystkich absolwentów kierunku Mechatronika.

Około godziny 16.30 Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak, jako gospodarz spotkania, podziękował wszystkim obecnym za obecność i udział w dyskusji. W podsumowaniu spotkania podkreślił wolę uwzględniania wszelkich opinii pochodzących ze strony potencjalnych pracodawców, które mogą wpłynąć na lepsze dostosowanie absolwentów kierunku Mechatronika do wymagań rynku pracy. Zapowiedział, iż z odbytego spotkania zostanie opracowane sprawozdanie. Wyraził również nadzieję na kontynuowanie wzajemnej wymiany informacji.

 
MECHATRONIKA |