ZHU ŻARNA

Na mocy umowy o współpracy między władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i firmą ZHU ŻARNA, od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomione kształcenie w trybie studiów dualnych. Kształcenie dualne polega na kształceniu studentów z dużym udziałem profesjonalistów z firmy. W zakres przedmiotów realizowanych w formie studiów dualnych wchodzą zarówno staże jak i przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Student uczestniczący w kształceniu dualnym otrzyma stypendium. Nabór na studia dualne będzie uzależniony od wyników rekrutacji prowadzonej przez firmę ŻARNA.

Przed rozpoczęciem studiów dualnych student podpisze umowę, w której zostaną określone warunki realizacji studiów.
Na studia dualne w firmie ŻARNA będą mogli aplikować studenci, którzy rozpoczną studia w roku 2017/2018.
Rekrutacja na kształcenie dualne w ZHU ŻARNA odbywać się będzie po II semestrze studiów (czerwiec).