OBRAM

Na mocy umowy o współpracy między władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i firmą OBRAM, od roku akademickiego 2017/2018 zostało uruchomione kształcenie w trybie studiów dualnych. Kształcenie dualne polega na kształceniu studentów z dużym udziałem praktyk studenckich realizowanych w firmie. Student uczestniczący w kształceniu dualnym może w takcie nauki otrzymać stypendium. Nabór na studia dualne będzie uzależniony od wyników rekrutacji prowadzonej przez firmę OBRAM.
Przed rozpoczęciem studiów dualnych student podpisze umowę, w której zostaną określone warunki realizacji studiów.
Na studia dualne w firmie OBRAM będą mogli aplikować studenci, z kierunku MiBM po ukończeniu IV semestru. Rekrutacja na studia dualne odbywa się po IV semestrze (czerwiec).