Michelin Polska S.A

Na mocy umowy o współpracy między władzami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i firmą Michelin Polska S.A., od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomione kształcenie w trybie studiów dualnych. Kształcenie dualne polega na kształceniu studentów z dużym udziałem profesjonalistów z firmy. W zakres przedmiotów realizowanych w formie studiów dualnych wchodzą zarówno staże jak i przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Student uczestniczący w kształceniu dualnym otrzyma stypendium. Nabór na studia dualne będzie uzależniony od wyników rekrutacji prowadzonej przez firmę Michelin.
Przed rozpoczęciem studiów dualnych student podpisze umowę, w której zostaną określone warunki realizacji studiów.
Na studia dualne w firmie Michelin będą mogli aplikować studenci, którzy rozpoczną studia w roku 2017/2018.
Kluczowe daty (w przypadku zmiany odpowiednia informacja zostanie zamieszczona):
24 października 2017 r. Dzień Michelin na WNT - spotkanie informacyjne dla wszystkich studentów, w którym zostanie przybliżona specyfika firmy Michelin. Dotyczy również studentów wyższych lat studiów.
8 maja 2018 r. spotkanie z przedstawicielami firmy Michelin ze studentami pierwszego roku kierunku mechanika i budowa maszyn.
21-25 maja 2018 rekrutacja studentów na studia dualne w Michelin, spośród studentów roku pierwszego kierunku mechanika i budowa maszyn.
Pierwsze staże w firmie Michelin w wakacje 2018 r.

Michelin