Zgłoszenie udziału

Imię i nazwisko:

Tytuł i stopień naukowy:

Nazwa instytucji:

Adres instytucji:

NIP instytucji:

Adres do korespondencji:

Nr telefonu:

Adres email:

Temat zgłoszonej pracy:

Forma:
 Referat Poster

Rezerwuję noclegi w dniach:
 22/23 czerwca 2016 23/24 czerwca 2016

Zgłaszam uczestnictwo osoby towarzyszącej oraz rezerwuję noclegi w dniach:
 22/23 czerwca 2016 23/24 czerwca 2016