Program

Środa 22 czerwca 2016 r.

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, hol bryły D
od 1000 – Rejestracja i serwis kawowy

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, aula im. prof. Zbisława Martiniego
(sala D112)

1100 ÷ 1130Otwarcie konferencji i przywitanie gości
– dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. nadzw. (dziekan WNT)
1130 ÷ 1200Prezentacja sylwetki profesora Tadeusza Rawy
– dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. nadzw.
1200 ÷ 1215Wystąpienie Jubilata – prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa
1215 ÷ 1255Wystąpienia Gości
1255 ÷ 1305Odczytanie nadesłanych listów gratulacyjnych
– prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz
1305 ÷ 1310Głosowanie nad udzieleniem „absolutorium”
– dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. nadzw.
1310 ÷ 1315Słowo końcowe Jubilata – prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa

 Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, sala Rady Wydziału WNT (sala D104)
1315 ÷ 1345 – Historia Wydziału Nauk Technicznych UWM w fotografii

Restauracja Kortowska, ul. Heweliusza 28
1400 ÷ 1530 – Obiad

SESJA PLENARNA – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski, prof. dr hab. Andrzej Marczuk

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, aula im. prof. Zbisława Martiniego
(sala D112)

1600 ÷ 1620Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
– dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. nadzw.
1620 ÷ 1700Inżynieria rolnicza – wczoraj, dziś i jutro
– prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, dr h.c. multi,
prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki
1700 ÷ 1720Technika, energia, żywność – prof. dr hab. inż. Janusz Budny
1720 ÷ 1830Otwarte posiedzenie Komitetu Inżynierii Rolniczej

Restauracja Kortowska, ul. Heweliusza 28
1930 – Uroczysta kolacja

Czwartek 23 czerwca 2016 r.

Hotel HP, Aleja Warszawska 119
730 ÷ 830 – Śniadanie

SESJA PLENARNA – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Józef Szlachta,
dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. nadzw.

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, aula im. prof. Zbisława Martiniego
(sala D112)

900 ÷ 920Proekologiczne rozwiązania energetyczne w obiektach pod osłonami minimalizujące wykorzystanie paliw kopalnych w świetle aktualnych badań – prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
920 ÷ 940Inżynieria materiałowa – inżynieria rolnicza
– prof. dr hab. inż. Czesław Rzeźnik
940 ÷ 1000 – Przygotowanie do prezentacji referatów w sekcjach tematycznych

SEKCJA 1 – Budowa i eksploatacja maszyn (WNT, sala B213)
– przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski,
prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak
1000 ÷ 1010Zużycie elementów tnących maszyn do zbioru zielonek
– dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. nadzw.
1010 ÷ 1020Wstępne badania nad kombajnowym zbiorem pestkowych owoców deserowych – dr Jacek Rabcewicz, mgr Paweł Białkowski,
prof. dr hab. Augustyn Mika, dr Zbigniew Buler
1020 ÷ 1030Stanowiskowa ocena parametrów pracy otrząsaczy kombajnów
do zbioru owoców
– mgr Paweł Białkowski, dr Jacek Rabcewicz
1030 ÷ 1040Badania metalograficzne i magnetyczne (MFM) złącza spawanego wykonanego ze stali XAR 400 – dr inż. Mirosław Bramowicz,
dr Sławomir Kulesza, Piotr Lewalski
1040 ÷ 1050 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów
1050 ÷ 1110 – Przerwa kawowa
1110 ÷ 1120Analiza możliwości zastosowania wiązki laserowej do obróbki części maszyn rolniczych – dr inż. Anna Bień
1120 ÷ 1130Degradacja elementów konstrukcyjnych linii filetowania drobiu
w zakładach przemysłu spożywczego
– dr inż. Krzysztof Dutka
1130 ÷ 1140Badania wybranych parametrów krystalizacji stopu amorficznego Fe95Si5 w warunkach nieizotermicznego wygrzewania
– dr inż. Adam Frączyk
1140 ÷ 1150Wpływ zmiany mocy plazmotronu na przebieg pirolizy plazmowej gumy – dr inż. Jarosław Szuszkiewicz
1150 ÷ 1200 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów

SEKCJA 2 – Inżynieria systemów agrotechnicznych (WNT, sala B104)
– przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki,
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył

1000 ÷ 1010Wpływ mechanicznej skaryfikacji nasion dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na jakość sadzonek
– prof. dr hab. Józef Walczyk, dr h.c., dr hab. inż. Paweł Tylek,
dr inż. Jacek Banach, mgr inż. Tomasz Zagrobelny
1010 ÷ 1020Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w inżynierii rolniczej – dr hab. inż. Sławomir Francik
1020 ÷ 1030Semi-markowski model oceny charakterystyk niezawodnościowych systemów technicznych – dr inż. Eliza Sitnik
1030 ÷ 1040Planowanie eksperymentu dla określenia pełnej charakterystyki S-N
– dr inż. Przemysław Strzelecki, prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch,
dr inż. Tomasz Tomaszewski
1040 ÷ 1050 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów
1050 ÷ 1110 – Przerwa kawowa
1110 ÷ 1120Rankingi niezawodności ciągników marki Zetor
– dr hab. inż. Karol Durczak, Piotr Jurek, Aleksandra Andrysiak
1120 ÷ 1130Statystyczne wskaźniki uziarnienia nawozów mineralnych
– dr hab. Wojciech Przystupa
1130 ÷ 1140Ocena wpływu wielkości granuli nawozu mineralnego na jego wytrzymałość – dr inż. Norbert Leszczyński
1140 ÷ 1150Innowacyjne technologie i maszyny opracowane dla rolnictwa ekologicznego, czyli potrzeba matką wynalazków
– dr hab. Józef Tyburski, prof. nadzw., prof. dr hab. Marek Marks
1150 ÷ 1200 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów

Sekcja 3 – Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych (WNT, sala C103) – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń,
prof. dr hab. Krystyna Skibniewska
1000 ÷ 1020Czy bezpieczna żywność zapewnia bezpieczne żywienie?
– prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, dr inż. Ewa Siemianowska,
mgr inż. Agnieszka Barszcz
1020 ÷ 1030Proteomika porównawcza – nowy paradygmat w analizie białek alergennych – dr inż. Justyna Bucholska, prof. dr hab. Piotr Minkiewicz
1030 ÷ 1040Analiza porównawcza obrazów 2-DE potencjalnie toksycznych białek jęczmienia, żyta i owsa
– dr inż. Iwona Szerszunowicz, dr inż. Dorota Nałęcz,
prof. dr hab. Piotr Minkiewicz, Katarzyna Obczyńska,
Ewelina Góralska
1040 ÷ 1050 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów
1050 ÷ 1110 – Przerwa kawowa
1110 ÷ 1120Państwowa Straż Rybacka gwarantem bezpieczeństwa akwakultury
i zbiorników wodnych regionu Pomorza
– prof. dr hab. Janusz Guziur,
dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. nadzw.,
prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, mgr Ida Kłosowska,
mgr inż. Agnieszka Barszcz
1120 ÷ 1130Zdolność zatrzymywania wody jako wyróżnik jakości drobiowych surowców mięsnych – dr inż. Katarzyna Tkacz, mgr inż. Adam Więk
1130 ÷ 1140Reaktywność krzyżowa alergennych białek nasion sezamu – analiza
in silico
– dr inż. Dorota Nałęcz, Marta Turło
1140 ÷ 1150Wpływ dolistnego opryskiwania mikroelementami (Cu, Zn i Mn) na plonowanie i wybrane makroelementy w ziarnie pszenżyta ozimego
– dr inż. Katarzyna Wojtkowiak, dr hab. inż. Arkadiusz Stępień,
dr hab. Agnieszka Waśkiewicz,
prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
1150 ÷ 1200 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów

SEKCJA 4 – Odnawialne źródła energii (WNT, sala A212)
– przewodniczący: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska,
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
1000 ÷ 1010Efekt ekonomiczny zastosowania pompy ciepła na przykładzie Zakładów Uzdrowiskowych Lądek Zdrój – Długopole
– prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek, prof. dr hab. inż. Leszek Romański,
mgr inż. Sławomir Walentynowicz
1010 ÷ 1020Wpływ albedo paneli PV na uzysk energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego
– dr hab. inż. Hubert Latała,
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Anna Karbowniczak
1020 ÷ 1030Akumulatory ciepła dla upraw ogrodniczych pod osłonami
– dr inż. Paweł Konopacki, prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki,
prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, dr hab. inż. Hubert Latała,
dr Jacek Rabcewicz, mgr inż. Paweł Białkowski
1030 ÷ 1040Zużycie energii pierwotnej w rolnictwie Polski i Ukrainy
– Oksana Makarchuk, dr inż. Jacek Skudlarski
1040 ÷ 1050 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów
1050 ÷ 1110 – Przerwa kawowa
1110 ÷ 1120Zasoby odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystywanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
– prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, dr hab. inż. Piotr Sołowiej,
dr inż. Maciej Neugebauer
1120 ÷ 1130Problemy likwidacji plantacyjnej uprawy wierzby energetycznej
– dr hab. inż. Paweł Tylek, dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski,
prof. dr hab. Józef Walczyk, dr h.c., prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski,
dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. nadzw.,
dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.
1130 ÷ 1140Zgazowanie pelletów drzewnych w reaktorze rurowym
– mgr inż. Magdalena Joka, dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
1140 ÷ 1150Fotowoltaika. Technologia przyszłości? – Mateusz Wierciński
1150 ÷ 1200 – Pytania do referentów i dyskusja na temat wygłoszonych referatów

Hotel HP, Aleja Warszawska 119
1230 ÷ 1330 – Obiad

Hotel HP, Aleja Warszawska 119 (zbiórka – plac parkingowy
1400 ÷ 1900 – Wyjazd studyjny (Stoczek i Lidzbark Warmiński)

 Hotel HP, Aleja Warszawska 119
1930 – Kolacja biesiadna

Piątek 24 czerwca 2016 r.

Hotel HP, Aleja Warszawska 119
800 ÷ 900 – Śniadanie

SESJA PLENARNA – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko,
prof. dr hab. inż. Marek Markowski

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, aula im. prof. Zbisława Martiniego
(sala D112)

930 ÷ 945Matematyczne modelowanie kształtu jabłek
– prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski
945 ÷ 1000Znajomość i chęć użycia biowęgla w rolnictwie w województwie małopolskim – wyniki badań ankietowych
– dr hab. inż. Agnieszka E. Latawiec, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń,
Bernardo B.N. Strassburg

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, hol korytarza bryły D na I piętrze
1015 ÷ 1100Sesja posterowa – wykaz posterów poniżej

Wydział Nauk Technicznych, ul. Oczapowskiego 11, aula im. prof. Zbisława Martiniego
(sala D112)

1115 ÷ 1145 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Hotel HP, Aleja Warszawska 119
1200 ÷ 1300 – Obiad dla uczestników konferencji zakwaterowanych w Hotelu HP