Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. nadzw.

V-ce przewodniczący:
Dr inż. Piotr Markowski

Sekretarz:
Mgr Justyna Biedulska

Członkowie:
Dr inż. Andrzej Anders
Mgr inż. Ewelina Kolankowska
Mgr Karolina Szturo