Komitet naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz

Członkowie:
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko
Prof. dr hab. Jerzy Bieniek
Prof. dr hab. Jan Bronisław Dawidowski
Prof. dr hab. Józef Grochowicz, dr h.c.
Prof. dr hab. Roman Hejft
Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
Prof. dr hab. Józef Horabik
Prof. dr hab. Jan Kamionka
Prof. zw. dr inż. Zdzisław Kośmicki, dr h.c.
Prof. dr hab. Józef Kowalski
Prof. dr hab. Maciej Kuboń
Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Prof. dr hab. Rudolf Michałek, dr h.c. multi
Prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
Prof. dr hab. Stanisław Pabis, dr h.c.
Prof. dr hab. Wiesław Piekarski
Prof. dr hab. Jacek Przybył
Prof. dr hab. Tadeusz Rawa
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Prof. dr hab. Marek Tukiendorf
Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
Prof. dr hab. Bogdan Żółtowski
Dr hab. Sławomir Bakier, prof. nadzw.
Dr hab. Zdzisław Kaliniewicz, prof. nadzw.
Dr hab. Stanisław Konopka, prof. nadzw.
Dr hab. Adam Lipiński, prof. nadzw.
Dr hab. Deta Łuczycka, prof. nadzw.
Dr hab. Czesław Łukianowicz, prof. nadzw.
Dr hab. Tomasz Nurek, prof. nadzw.
Dr hab. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.
Dr hab. Jan Woliński, prof. nadzw.