Informacje ogólne

logownt1 uwm

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza na

Konferencję Naukową
z okazji Jubileuszu
70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej
prof. dr hab. inż. Tadeusza Rawy, prof. zw.

INŻYNIERIA ROLNICZA – NAUKA I PRAKTYKA

22 – 24 czerwca 2016

Współorganizatorzy Konferencji:

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Oddział Terenowy w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Oddział w Olsztynie

Komitet Techniki Rolniczej PAN

Koło Naukowe EKO-ENERGIA