ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Prowadzący  dr. J. Akińcza,

Poniżej treść informacji (w brzemieniu podanym przez Prowadzącego:
„OWI ZLECONY STUDIA NIESTACJONARNE II, 10 MAJA 2020 GODZ. 17.15-18.45
OWI ZLECONY STUDIA NIESTACJONARNE I, 10 MAJA 2020 GODZ. 15.30-17.00
OWI ZLECONY STUDIA STACJONARNE I, 8 MAJA 2020, GODZ. 9.30-11.00
OWI zlecony studia stacjonarne II, 8 maja 2020, godz. 11.30-13.00
https://moodle.uwm.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=1732
STUDENCI ZAPISUJĄ SIĘ SAMODZIELNIE poprzez moodle, w wybranym terminie. Zajęcia realizowane są w Katedrze Postępowania Cywilnego.
W przypadku jakichkolwiek pytań – tel. kontaktowy dr. J. Akińcza 794954321”