Wykaz przedmiotów do wyboru przez studentów WNT w roku akademickim 2017-2018

W każdym planie studiów występują przedmioty do wyboru. Przed rozpoczęciem roku należy
sprawdzić w planie studiów czy przedmiot w przedstawionym poniżej zakresie jest na aktualnym dla
studenta semestrze studiów.
Studenci studiów stacjonarnych zapisują się na przedmioty z zakresu: język obcy, wychowanie
fizyczne, przedmioty modułu ogólnouczelnianego, przedmioty z zakresu nauk humanistycznych
i nauk społecznych. Zakres przedmiotów został zatwierdzony na Radzie Wydziału WNT.
Studenci studiów niestacjonarnych zapisują się na przedmioty z zakresu: język obcy, wychowanie
fizyczne.
Przedmioty w planie studiów mogą być zapisane jako: Przedmioty humanizujące i społeczne,
Przedmioty kształcenia ogólnego, Przedmioty humanistyczne i społeczne.
WAŻNE: STUDENCI NIE WYBIERAJĄ PRZEDMIOTÓW:
Przedmioty modułowe (MiBM, semestr 3);
Modułowy przedmiot kształcenia w of. Wydz. (Energetyka, semestr 6);
Wydziałowy przedmiot modułowy (Inżynieria bezpieczeństwa, sem. 6).
Przedmioty te określa dziekan.
Zapisu na przedmioty, na podstawie żetonu w systemie USOS, można dokonać pod adresem:
https://ul.uwm.edu.pl/
Przedmioty z modułu ogólnouczelnianego, na które mogą zapisywać się studenci WNT – studia
stacjonarne:

 • Ekonomia,
 • Etyka,
 • Filozofia,
 • Historia Polski,
 • Logika,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Poprawna polszczyzna w praktyce,
 • Prawo,
 • Socjologia.

Przedmioty z modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych, na które mogą
zapisywać się studenci WNT – studia stacjonarne:

 • Prawo gospodarcze,
 • Prawo pracy,
 • Zakładanie własnego przedsiębiorstwa,
 • Etyczne podstawy profesjonalizmu,
 • Etyka i kultura języka,
 • Informacja w społeczeństwie wiedzy.

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru