Licencja edukacyjna SolidWorks

Na Wydziale Nauk Technicznych dostępna jest licencja programu SolidWorks w wersji edukacyjnej.

Warunki licencji edukacyjnej SolidWorks:
Program w tej licencji może być wykorzystywany TYLKO DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH, w tym do wykonania pracy dyplomowej, projektów na zajęcia itp.
Program w ramach licencji może być zainstalowany na komputerach pracowników i studentów poza miejscem pracy/nauki (nie może być instalowany na pracowniach dydaktycznych – na pracowniach obowiązuje inna licencja). Licencja jest ważna jeden rok i w następnym roku zostanie odnowiona (może być konieczne przeinstalowanie programu).

Liczba licencji jest ograniczona, i z tego powodu program może zostać udostępniony tylko pracownikom i studentom Wydziału Nauk Technicznych.

Program zawiera specjalistyczne dodatki, m.in.:
- SolidWorks Simulation, obliczenia wytrzymałościowe,
- SolidWorks Motion, analiza ruchu mechanizmów w zakresie kinematyki i dynamiki,
- SolidWorks FlowSimulation, przepływy płynów (cieczy i gazów).

Kontakt: dr inż. Jerzy Domański, Prodziekan ds. Studenckich