INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DUALNE,

realizowane z firmą OBRAM:
Zgłoszenie Kandydata na studia dualne powinno zawierać:

  • życiorys ze zdjęciem,
  • list motywacyjny, zawierający informację m.in. o:
    • zaangażowaniu w pracę w kołach naukowych, itd.
    • znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego
  • wynik toku studiów potwierdzony przez Dziekanat, (dostarcza dziekanat po złożeniu dokumentów przez studenta),

Aplikacje Kandydatów przyjmowane będą do 13 czerwca 2017 r. w Dziekanacie WNT, pok. 111 (w godz. pracy Dziekanatu).
Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami przeprowadzane będą od 19 do 26 czerwca 2017 r., a ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się do końca czerwca 2017 r.
Szczegółowych informacji na temat studiów i rekrutacji udziela prodziekan ds. kształcenia dr inż. Sławomir Wierzbicki, pokój 107D, slawekw@uwm.edu.pl