Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych

Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych
planowanych do realizacji na Wydziale Nauk Technicznych
w semestrze zimowym r.a. 2020-2021

 

Tab.1: Rok 1 studiów I stopnia:

L.p.

Terminy zajęć

GRUPA KIERUNKÓW A

Energetyka I°, Mechatronika I°

GRUPA KIERUNKÓW B

Mechanika i Budowa Maszyn I°

1.

5÷9-X-2020

-

-

2.

12÷16-X-2020

-

-

3.

19÷24-X-2020

zajęcia w laboratoriach

zajęcia w laboratoriach

4

26÷30-X-2020

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

5.

2÷6-XI-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

6.

9÷13-XI-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

7.

16÷20-XI-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

8.

23÷27-XI-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

9.

30-XI÷4-XII-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

10.

7÷11-XII-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

11.

14÷18-XII-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

12.

4÷8-I-2021

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

13.

11÷15-I-2021

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

14.

18÷22-I-2021

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

15.

25÷29-I-2021

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

 

Tab.2: Roczniki z wyjątkiem roku 1 studiów I stopnia:

L.p.

Terminy zajęć

GRUPA KIERUNKÓW A

Energetyka I°,
Mechatronika I°,
Mechatronika II°

GRUPA KIERUNKÓW B

Mechanika i Budowa Maszyn I°,
Mechanika i Budowa Maszyn II°,
Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej II°,
Technika rolnicza i leśna I°

1.

5÷9-X-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

2.

12÷16-X-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

3.

19÷24-X-2020

nauczanie zdalne

nauczanie zdalne

4

26÷30-X-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

5.

2÷6-XI-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

6.

9÷13-XI-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

7.

16÷20-XI-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

8.

23÷27-XI-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

9.

30-XI÷4-XII-2020

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

10.

7÷11-XII-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

11.

14÷18-XII-2020

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

12.

4÷8-I-2021

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

13.

11÷15-I-2021

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

14.

18÷22-I-2021

nauczanie zdalne

zajęcia w laboratoriach

15.

25÷29-I-2021

zajęcia w laboratoriach

nauczanie zdalne

UWAGA:

W dniach 21-22.XII zajęcia środowe (za 11.11.2020 i 06.01.2021) w laboratoriach realizuje Grupa Kierunków „A”, zaś zdalnie Grupa Kierunków „B”.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA LABORATORYJNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W REŻIMIE SANITARNYM

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w domu studenckim w terminach zajęć.
Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK – www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego (bez potrzeby informowania Dziekanatu o zamiarze zakwaterowania w Domu Studenckim). System Kwaterowania Krótkoterminowego będzie udostępniony od 24 września 2020r.