Opublikowano 30.03.2015

Plan zajęć

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2014/2015

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU - semestr letni 2014/2015 - nowe

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAPISÓW NA W-F - 29.01.2015

OFERTA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM 2014/15 - 02.02.2015

 

Semestr letni 2014/2015 - aktualizacja 30.03.2015

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Terminy zjazdów
Budownictwo plan

plan dla 1 i 3 roku - 05.03.2015

plan dla 2 i 4 roku - 05.03.2015

Edukacja Techniczno Informatyczna

plan - 06.03.2015

-

Energetyka plan- 30.03.2015

plan dla 1 i 3 roku
Zjazd 24-26.04.2015 -17.03.2015

plan dla 2 roku - 17.02.2015

UWAGA-nowy terminarz zjazdów

Terminarz zjazdów-lato - 17.02.2015

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych

Plan ogólny zajęć wychowania fizycznego - sem. letni

Inżynieria Bezpieczeństwa plan - 13.03.2015
terminy zajęć prof. Tymchenko

plan dla 2 roku - 20.02.2015

plan dla 3 roku - 17.03.2015

Mechatronika plan - 13.03.2015

plan dla 1 i 3 roku
Zjazd 27-29.03.2015
08-10.05.2015- 17.03.2015

plan dla 2 roku -
17.02.2015

Mechanika i Budowa Maszyn plan - 23.03.2015

plan dla 1 i 2 roku
Rekrutacja śródroczna - 17.03.2015

plan dla 3 roku -
17.02.2015

Technika Rolnicza i Leśna
                
plan- 13.03.2015

plan dla 1 i 2 roku- 17.03.2015

plan dla 3 roku -
17.02.2015

Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej

plan dla 1 roku
- 17.03.2015