Opublikowano 05.10.2015

Plan zajęć

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2015/2016

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym w roku ak. 2015/2016 - 12.09.2015

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w semestrze zimowym 2015/2016 (studia stacjonarne i niestacjonarne) - 12.09.2015

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 - 12.09.2015

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2015/2016 - 12.09.2015

Wykaz certyfikatów i dokumentów potweirdzających znajomość języka obcego - 12.09.2015

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w semestrze zimowym 2015/2016 (studia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku - 12.09.2015

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze zimowym w roku ak. 2015/2016 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku - 12.09.2015

Oferta języków obcych, zajęć z wychowania fizycznego oraz harmonogramy realizacji modułów zostaną opublikowane na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru po 18 września br.

Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach modułu ogólnouczelnianego oraz z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w roku akademickim 2015/2016 - 29.09.2015

STUDIA STACJONARNE

Semestr zimowy 2015/2016 - aktualizacja 29.09.2015

Kierunek Plan
Edukacja Techniczno-Informatyczna - Io

Ze względu na praktyki dydaktyczne, zajęcia rozpoczną się od dnia 19 października 2015r.

Energetyka- Io *-29.09.2015
Inżynieria Bezpieczeństwa- Io *-29.09.2015
Mechanika i Budowa Maszyn- Io i IIo
-29.09.2015
Mechatronika- Io *-29.09.2015

Technika Rolnicza i Leśna- Io

Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej- IIo

*-29.09.2015

*Terminy zajęć z prof. Tymchenko

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Semestr zimowy 2015/2016 - aktualizacja 05.10.2015

Terminarz zjazdów-zima

Kierunek Rok studiów
I II III IV
Energetyka- Io -05.10 -24.09 -24.09 -23.09
Inżynieria Bezpieczeństwa- Io - - -24.09
Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej- IIo - -25.09
* Termin zajęć z przedmiotu Ergonomia zostanie podany w najbliższym czasie
- -
Mechanika i Budowa Maszyn- Io

-01.10

-24.09 -24.09 -23.09
Mechanika i Budowa Maszyn- IIo -24.09
*Terminy zajęć z przedmiotów: Etykieta oraz Ochrona własności intelektualnej zostaną podane w najbliższym czasie
-24.09 - -
Mechatronika- Io -05.10

-25.09
dodatkowe zjazdy

-05.10 -23.09
Technika Rolnicza i Leśna- Io - -24.09 -24.09