Opublikowano 04.09.2015

Plan zajęć

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2015/2016

Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego, przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE oraz przedmiotów w ramach modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych w semestrze zimowym 2015/2016 (studia stacjonarne i niestacjonarne) - 04.09.2015

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu JĘZYK OBCY w semestrze zimowym 2015/2016 - 04.09.2015

OFERTA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/16

 

Semestr zimowy 2015/2016 - aktualizacja 25.08.2015

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Terminy zjazdów
Budownictwo plan

plan

Edukacja Techniczno Informatyczna

plan

-

Energetyka plan

plan

Terminarz zjazdów-zima - 25.08.2015

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych

Plan ogólny zajęć wychowania fizycznego - sem. zimowy

Inżynieria Bezpieczeństwa plan
terminy zajęć prof. Tymchenko

plan 

Mechatronika plan

plan

Mechanika i Budowa Maszyn plan

plan

Technika Rolnicza i Leśna
                
plan

plan

Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej

plan