Opublikowano 14.08.2014

Plan zajęć

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2014/2015 - nowe

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIA NIESTACJONARNE 2014/2015 dla wszystkich kierunków studiów - nowe

-Zasady realizacji przedmiotów kształcenia ogólnego, dla studentów studiów stacjonarnych w ramach modułu ogólnouczelnianego w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie w semestrze letnim 2014/2015

-Zasady realizacji lektoratów w semestrze letnim 2014/2015

-Zasady realizacji zajec z wychowania fizycznego w semestrze letnim 2014/2015

 

Semestr zimowy 2014/2015

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Terminy zjazdów
Budownictwo plan plan
Edukacja Techniczno Informatyczna

plan

 

Energetyka plan

plan 

Terminarz zjazdów

Terminarz zjazdów Bloku Językowego

Inżynieria Bezpieczeństwa plan

plan

Mechatronika plan

plan 

Mechanika i Budowa Maszyn plan
plan 
Technika Rolnicza i Leśna plan

plan