Opublikowano 09.12.2014

Plan zajęć

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2014/2015

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIA NIESTACJONARNE 2014/2015 dla wszystkich kierunków studiów

-Zasady realizacji przedmiotów kształcenia ogólnego, dla studentów studiów stacjonarnych w ramach modułu ogólnouczelnianego w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie w semestrze zimowym 2014/2015 

- Harmonogram realizacji przedmiotów prowadzonych w ramach modułu ogólnouczelnianego, w semestrze zimowym 2014/2015

-Zasady realizacji lektoratów w semestrze zimowym 2014/2015

- Wykaz certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

- Zasady realizacji zajec z wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2014/2015

- Oferta kształcenia Studium Języków Obcych UWM w roku akademickim 2014/2015 - studia stacjonarne, studia niestacjonarne - nowe

- Oferta Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - studia stacjonarne, studia niestacjonarne - nowe

 

Semestr zimowy 2014/2015 - aktualizacja 09.12.2014

Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Terminy zjazdów
Budownictwo plan

plan dla 1 i 3 roku

plan dla 2 i 4 roku

Edukacja Techniczno Informatyczna

plan

-

Energetyka plan
plan
21-23.11.2014
05-07.12.2014

Terminarz zjazdów

Oferta kształcenia Studium Języków Obcych

Plan ogólny zajęć wychowania fizycznego

Inżynieria Bezpieczeństwa plan
terminy zajęć prof. Tymchenko

plan -05.12.2014
Etykieta dla IV roku odbędzie się na ostatnim zjeździe - piątek, godz. 12.15-15.15, s.14 (ul.Heweliusza 14)

Mechatronika plan

plan  - 05.11.2014
21-23.11.2014
I rok: 9-11.01.2015
II rok: 16-18.01.2015,  30.01-1.02.2015
05-07.12.2014

Mechanika i Budowa Maszyn plan
plan - 14.11.2014
Technika Rolnicza i Leśna
                   +
Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej
plan

plan - 09.12.2014