Zaproszenie na seminarium naukowe „przed złożeniem rozprawy doktorskiej” przez Panią Magdalenę Lemechę

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie uchwały „UCHWAŁA NR 82 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: procedury przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na Wydziale Nauk Technicznych UWM w Olsztynie” zapraszam Państwa na wydziałowe seminarium naukowe „przed złożeniem rozprawy doktorskiej” przez Panią Magdalenę Lemechę.

Seminarium odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2021 r. (środa) na platformie MS Teams o godzinie 10.00.
Kod zespołu: rww99o2

Pani mgr inż. Magdalena Lemecha pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn. Była studentką studiów doktoranckich w dyscyplinie Budowa, Eksploatacja Maszyn. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ właściwości napawanych warstw wierzchnich na zużycie w glebowej masie ściernej”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, zaś promotorem pomocniczym dr inż. Krzysztof Ligier.

Egzemplarz wersji roboczej pracy doktorskiej (dostępny do wglądu) został złożony w dziekanacie WNT.

Z poważaniem,
dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, prof. UWM
Przewodniczący Komisji doktorskiej