Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Na funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2020-2024 został wybrany
    
inż. Piórkowski Mariusz

Wydział Nauk Technicznych, Katedra Technologii Materiałów i Maszyn
e-mail: mariusz.piorkowski@uwm.edu.pl
Telefon: 89 5233468
ul. Oczapowskiego 11/C6