Wybór Wydziałowego Inspektora Pracy

OGŁOSZENIE


W DNIU 21 KWIETNIA O GODZ. 13.00 W SALI D 112

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WYBORCZE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

W CELU WYBORU WYDZIAŁOWEGO INSPEKTORA PRACYZapraszamy wszystkich pracowników WNT


Dziekan - dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM

Przedstawiciel ZNP -  dr hab. inż. Jan Stabryła

Przedstawiciel NSZZ Solidarność - dr inż. Jarosław Szuszkiewicz