Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Inżynierii Systemów w projekcie badawczym OPUS 19 pt.: „Wpływ ultradźwięków, mikrofal, promieni podczerwieni oraz obniżonego ciśnienia na kinetykę procesów odwadniania i suszenia buraka zwyczajnego", ogłoszony w dniu 12.01.2021 r., został rozstrzygnięty.

Osobą zatrudnioną na stanowisku stypendysty-doktoranta jest Pani mgr inż. Izabela Staniszewska.