Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Janulina