Prof. Dariusz J. Choszcz ponownie członkiem Zarządu Głównego PTIR

Dariusz ChoszczProf. dr hab. inż. Dariusz J. Choszcz, prof. zw. został ponownie członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Na VII Walnym Zjeździe delegatów Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (PTIR) obradującego 4 grudnia 2019 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie zgodnie ze Statutem Towarzystwa udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowy Zarząd Główny na kadencję 2020-2023.

Na drugą kadencję 2020-2023 członkiem Zarządu Głównego PTIR został reprezentant naszego ośrodka prof. Dariusz Choszcz. Na Walnym Zebraniu Oddział Olsztyński PTIR reprezentowali dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM (prezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTIR), dr hab. inż. Piotr Sołowiej (wiceprezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego), prof. dr hab. inż. Dariusz J. Choszcz, prof. zw., dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM, dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM i dr hab. inż. Maciej Neugebauer.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej powstało w 1991 r. Zrzesza ok. 350 członków zorganizowanych w 8 oddziałach krajowych w: Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Inżynierii Rolniczej i Biosystemów, Commission International du Génie Rural (CIGR), od 2008 roku International Commision of Agricultural and Biosystems Engineering. Główne działania Towarzystwa ukierunkowane są na promowanie i inicjowanie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii mechanicznej w zakresie budowy i eksploatacji maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych.

Prezes Zarządu Oddziału Olsztyńskiego PTIR w Olsztynie
dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM