Pożegnanie prof. K. Wierzbickiego

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2016 r. zmarł emerytowany Profesor z Katedry Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, były wieloletni Dziekan i Prodziekan - Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, a wcześniej Wydziału Mechanicznego ART w Olsztynie.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. prof. dr hab. inż. Kazimierza Wierzbickiego rozpoczną się 21 kwietnia w kaplicy przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie (ul. Mariańska) w godz. 9.00÷9.30, później będzie msza św. żałobna w Kościele Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła (ul. Jarocka 42), a następnie ceremonia pochowania na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

W związku z powyższym planowane na dzień 21 kwietnia 2016 r. posiedzenie Rady Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie jest przesunięte na dzień 28 kwietnia 2016 r. (godz. 10.00).

Dziekan (Adam Lipiński)