Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny M. Waszkielis