Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Krzysztofa Gonery