Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Kolankowskiej