Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Jachimczyk