Kształcenie dualne na WNT

Podpis umowy
W dniu 11 maja 2017 r. UWM podpisało umowę z firmą OBRAM, liderem branży spożywczej o wspólnym uruchomieniu studiów dualnych. Kształceniem tym będą objęte między innymi dwa kierunki realizowane na naszym wydziale:

  • Mechanika i Budowa Maszyn I°;
  • Mechatronika II°;

Kształcenie dualne to nowa forma kształcenia realizowana obecnie na kilku polskich uczelniach. Ten model kształcenia zakłada częściowe kształcenie bezpośrednio w przedsiębiorstwie, z dużym udziałem płatnych praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów na absolwenta będzie czekało miejsce pracy w zakładzie.
W czasie studiów studenci mają szanse zapoznania się z najnowszymi technologiami przemysłowymi oraz zapewniony dostęp do najnowszych technologii.
Oferta studiów dualnych kierowana jest do obecnych studentów II roku kierunku MiBM °I oraz do przyszłych studentów kierunku Mechatronika °II (rekrutacja letnia).

W najbliższym czasie dla studentów II MiBM zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firmy OBRAM, na którym zostanie przedstawiana szczegółowa oferta kształcenia.
Osoby zainteresowane tą formą kształcenia będą poddane procesowi rekrutacji przez komisje składającą się z pracowników firmy OBRAM i WNT. W trakcie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wynik toku studiów potwierdzony przez Dziekanat,
  • informacja o zaangażowaniu w pracę w kołach naukowych, itd.;
  • informacja o znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego;
  • rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje dostępne będą w późniejszym terminie.
Więcej informacji o podpisanie umowie pomiędzy OBRAM i UWM pod adresem http://www.uwm.edu.pl/egazeta/uwm-obram-rozpoczna-ksztalcenie-dualne