Konferencja: Bezpieczeństwo Techniczne, Innowacje w diagnostyce i inspekcji urządzeń i instalacji technicznych.