IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018

 

Szanowni Państwo

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IX Kongresie Technologii Chemicznej TECHEM 2018 (http://techem9.pg.edu.pl/), który odbędzie się w dniach 3-7
września 2018 r. w Gdańsku na terenie Politechniki Gdańskiej.

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. W naszym zamyśle ma być on płaszczyzną dyskusji naukowych, uzgodnień kooperacyjnych, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także integrować środowisko technologiczne. Dlatego też zaproponowana przez nas formuła Kongresu jest wszechstronna,
która z jednej strony umożliwia szeroką prezentację osiągnięć naukowych i ich praktycznych implementacji, z drugiej zaś będzie okazją do przedstawienia firm z branży technologicznej oraz ich
praktycznych dokonań.

W ramach kongresu planowane są wykłady plenarne zaproszonych gości, a także prezentacje ustne i sesje plakatowe w pięciu tematycznych sekcjach:

* POZYSKIWANIE SUROWCÓW

1a. Uzdatnianie surowca
1b. Pozyskiwanie alternatywnych surowców
1c. Woda i ścieki

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH

2a. Rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów
2b. Nawozy
2c. Wielkotonażowe tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze

* WYTWARZANIE PRODUKTÓW SPECJALISTYCZNYCH

3a. Produkty i tworzywa specjalistyczne
3b. Tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające
3c. Środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze

* NOWE TECHNOLOGIE

4a. Zielona chemia
4b. Technologie materiałowe i korozja
4c. Technologie wytwarzania i magazynowania energii

* BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

5a. Przemysł żywnościowy
5b. Przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny
5c. Agrobiotechnologia

Rejestracja uczestników na kongres TECHEM 2018 już trwa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu oraz prosimy o rozpowszechnianie informacji wśród osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w Kongresie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Agnieszka Pladzyk