OZNACZENIA GRUP OZNACZENIA I LOKALIZACJE SAL

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2015-2016 ( PDF)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW MOŻE ULEC ZMIANIE


Ostatnia aktualizacja strony: 21 IV 2016 r. Kontakt: dudziuk.d@wp.pl 

W dniu 21 IV 2016 r. zostały zaktualizowane plan zjazdu 9 oraz całościowy plan na semestr letni (SEM).

 

Szanowni Państwo,

z przyczyn obiektywnych (absencja chorobowa lub inne zdarzenia losowe) plany mogą być aktualizowane w ostatnim dniu przed zjazdem.

PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLANY ZAJĘĆ PRZED KAŻDYM ZJAZDEM.


INFORMACJA DLA GRUP:

I EWiP1-1, I EWiP1-2, I EWiP2-1, II WE1-1, II WE1-2, II POzS1-1, II POzS1-2

Dotyczy organizacji zajęć z przedmiotów:

                      Praktyka śródroczna w przedszkolu (I EWiP1-1, I EWiP1-2, II WE1-1, II WE1-2),

                      Praktyka śródroczna w szkole (I EWiP1-2),

                      Praktyka śródroczna (II POzS1-1, II POzS1-2).

 

Pierwsze zajęcia obędą się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie. Pozostałe zajęcia będą obywały się w dniach i godzinach, które zostaną ustalone z prowadzącymi na pierwszych zajęciach.

 

Podział na grupy w zakresie przedmiotu PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W PRZEDSZKOLU:

I EWiP 1 (WORD DOKUMENT, PDF DOKUMENT), II WE 1 (WORD DOKUMENT, PDF DOKUMENT)


Po wejściu na stronę, na której jest Twój plan zajęć, wciśnij klawisz F5 w celu odświeżenia strony.

 

Zjazd

Data

Plany zajęć
dla
studentów

Plany zajęć dla
nauczycieli
akademickich

1 19-21 II

PLAN

PLAN

2 26-28 II

PLAN

PLAN

3 4-6 III

PLAN

PLAN

4 11-13 III

PLAN

PLAN

5 18-20 III

PLAN

PLAN

6 1-3 IV

PLAN

PLAN

7 8-10 IV

PLAN

PLAN

8 15-17 IV

PLAN

PLAN

 9 22-24 IV

PLAN

PLAN

10 6-8 V

PLAN

PLAN

11 20-22 V

PLAN

PLAN

12 27-29 V

PLAN

PLAN

13 3-5 VI

PLAN

PLAN

14 10-12 VI

PLAN

PLAN

SEM

SEMESTR

LETNI

PLAN

PLAN

 

 Jeśli plan zjazdu po wydrukowaniu nie mieści się na stronie to skorzystaj z opisu (przejdź dalej...)

 


Proszę zwrócić uwagę na przydział sal i na komentarze dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W niektórych przypadkach godziny zajęć zostały przesunięte. Dzięki temu zostały wydłużone przerwy, w czasie których studenci muszą przemieszczać sie do bardziej odległych budynków.

 

 


W naszym systemie planowania została przyjęta 90-minutowa jednostka dydaktyczna. Ostatnie zajęcia z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze 15 lub 45 godzin (nieparzysta liczba godzin) powinny trwać 45 minut. W planie ostatnie zajęcia z przedmiotu oznaczone są gwiazdką.