OZNACZENIA GRUP OZNACZENIA I LOKALIZACJE SAL

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2016-2017 ( PDF)

UWAGA! W piątki zajęcia rozpoczynają się o godz. 16.45. Dotyczy to wszystkich zjazdów.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW MOŻE ULEC ZMIANIE


Ostatnia aktualizacja strony: 14 VI 2017 r. Kontakt: dudziuk.d@wp.pl 

W dniu 14 czerwca został zaktualizowany zjazd 14 oraz plan całościowy na semestr letni (SEMESTR LETNI)


Plan całościowy na semestr letni jest dostępny w pierwszym wierszu tabeli (SEMESTR LETNI).


KOMUNIKAT O PRAKTYKACH ŚRÓDROCZNYCH

Dotyczy praktyk: Praktyka śródroczna (II POzS 1-1), Praktyka śródroczna w przedszkolu (I PWE 1-1, II WE 1-1), Praktyka śródroczna w szkole (I EWiP 2-1, I EWiP 2-2).

Pierwsze zajęcia odbywają się w salach zgodnie z planem a kolejne według ustaleń z prowadzącymi.


KOMUNIKAT O ZMIANACH W PLANIE ZAJĘĆ

ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODZIEKANA DRA CEZAREGO KURKOWSKIEGO WSZELKIE ZMIANY W PLANIE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PO UZYSKANIU JEGO ZGODY.


PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN ZAJĘĆ PRZED KAŻDYM ZJAZDEM.

Z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH (WYJAZDY SŁUŻBOWE, ZWOLNIENIA LEKARSKIE) MOGĄ BYĆ WPROWADZONE KOREKTY W PLANIE ZAJĘĆ.


Po wejściu na stronę, na której jest Twój plan zajęć, wciśnij klawisz F5 w celu odświeżenia strony.

 

Zjazd

Data

Plany zajęć
dla
studentów

Plany zajęć dla
nauczycieli
akademickich

SEMESTR LETNI

24 II-18 VI PLAN PLAN
1 24-26 II PLAN PLAN
2 3-5 III PLAN PLAN
3 10-12 III PLAN PLAN
4 17-19 III PLAN PLAN
5 24-26 III PLAN PLAN
6 31 III-2 IV PLAN PLAN
7 7-9 IV PLAN PLAN
8 21-23 IV PLAN PLAN
 9 28-30 IV PLAN PLAN
10 5-7 V PLAN PLAN
11 12-14 V PLAN PLAN
12 26-28 V PLAN PLAN
13 9-11 VI PLAN PLAN
14 16-18 VI PLAN PLAN

 

 Jeśli plan zjazdu po wydrukowaniu nie mieści się na stronie to skorzystaj z opisu (przejdź dalej...)

 


Proszę zwrócić uwagę na przydział sal i na komentarze dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W niektórych przypadkach godziny zajęć zostały przesunięte. Dzięki temu zostały wydłużone przerwy, w czasie których studenci muszą przemieszczać sie do bardziej odległych budynków.

 

 


W naszym systemie planowania została przyjęta 90-minutowa jednostka dydaktyczna. Ostatnie zajęcia z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze 15 lub 45 godzin (nieparzysta liczba godzin) powinny trwać 45 minut. W planie ostatnie zajęcia z przedmiotu oznaczone są gwiazdką.