OZNACZENIA GRUP OZNACZENIA I LOKALIZACJE SAL
HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2015-2016 ( PDF)


HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2015-2016 ( PDF)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW MOŻE ULEC ZMIANIE


Ostatnia aktualizacja strony: 20 I 2016 r. Kontakt: dudziuk.d@wp.pl 

W dniu 20 stycznia zostały zaktualizowane plany zjazdów 13 i 14 oraz plan na semestr zimowy (wiersz SEM)


 PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN ZAJĘĆ PRZED KAŻDYM ZJAZDEM


 Informacja dla grup I EWiP 2 i II WE 2

Podział na grupy w zakresie przedmiotu Praktyka śródroczna w szkole (plik PDF)


Po wejściu na stronę, na której jest Twój plan zajęć, wciśnij klawisz F5 w celu odświeżenia strony.

 

Zjazd

Data

Plany zajęć
dla
studentów

Plany zajęć dla
nauczycieli
akademickich

1 9-11 X

PLAN

PLAN

2 16-18 X

PLAN

PLAN

3 23-24 X

PLAN

PLAN

4 6-8 XI

PLAN

PLAN

5 13-15 XI

PLAN

PLAN

6 20-22 XI

PLAN

PLAN

7 27-29 XI

PLAN

PLAN

8 4-6 XII

PLAN

PLAN

 9 11-13 XII

PLAN

PLAN

10 18-20 XII

PLAN

PLAN

11 8-10 I

PLAN

PLAN

12 15-17 I

PLAN

PLAN

13 22-24 I

PLAN

PLAN

14 29-31 I

PLAN

PLAN

SEM

SEMESTR

ZIMOWY

PLAN

PLAN

 

 Jeśli plan zjazdu po wydrukowaniu nie mieści się na stronie to skorzystaj z opisu (przejdź dalej...)

 


Proszę zwrócić uwagę na przydział sal i na komentarze dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W niektórych przypadkach godziny zajęć zostały przesunięte. Dzięki temu zostały wydłużone przerwy, w czasie których studenci muszą przemieszczać sie do bardziej odległych budynków.

 

 


W naszym systemie planowania została przyjęta 90-minutowa jednostka dydaktyczna. Ostatnie zajęcia z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze 15 lub 45 godzin (nieparzysta liczba godzin) powinny trwać 45 minut. W planie ostatnie zajęcia z przedmiotu oznaczone są gwiazdką.