OZNACZENIA GRUP OZNACZENIA I LOKALIZACJE SAL

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2016-2017 ( PDF)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW MOŻE ULEC ZMIANIE


Ostatnia aktualizacja strony: 20 X 2016 r. Kontakt: dudziuk.d@wp.pl 

UWAGA! W dniu 20 października zostały wprowadzone korekty w planie zajęć


PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA W SZKOLE - PODZIAŁ NA GRUPY

I EWiP 2 (PDF, WORD), II WE 2 (PDF, WORD)

 

Terminy zajęć z praktyk śródrocznych są ustalane z prowadzącymi zajęcia.


PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN ZAJĘĆ PRZED KAŻDYM ZJAZDEM.

Z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH (WYJAZDY SŁUŻBOWE, ZWOLNIENIA LEKARSKIE) MOGĄ BYĆ WPROWADZONE KOREKTY W PLANIE ZAJĘĆ.


Po wejściu na stronę, na której jest Twój plan zajęć, wciśnij klawisz F5 w celu odświeżenia strony.

 

Zjazd

Data

Plany zajęć
dla
studentów

Plany zajęć dla
nauczycieli
akademickich

1 7-9 X  PLAN  PLAN
2 14-16 X  PLAN  PLAN
3 21-23 X  PLAN   PLAN
4 28-30 X   PLAN   PLAN
5 4-6 XI   PLAN   PLAN
6 18-20 XI   PLAN   PLAN
7 25-27 XI   PLAN   PLAN
8 2-4 XII   PLAN   PLAN
 9 9-11 XII   PLAN   PLAN
10 16-18 XII   PLAN   PLAN
11 13-15 I   PLAN   PLAN
12 20-22 I   PLAN   PLAN
13 27-29 I   PLAN   PLAN

SEM

SEMESTR

ZIMOWY

  PLAN   PLAN

 

 Jeśli plan zjazdu po wydrukowaniu nie mieści się na stronie to skorzystaj z opisu (przejdź dalej...)

 


Proszę zwrócić uwagę na przydział sal i na komentarze dotyczące godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W niektórych przypadkach godziny zajęć zostały przesunięte. Dzięki temu zostały wydłużone przerwy, w czasie których studenci muszą przemieszczać sie do bardziej odległych budynków.

 

 


W naszym systemie planowania została przyjęta 90-minutowa jednostka dydaktyczna. Ostatnie zajęcia z przedmiotów, które realizowane są w wymiarze 15 lub 45 godzin (nieparzysta liczba godzin) powinny trwać 45 minut. W planie ostatnie zajęcia z przedmiotu oznaczone są gwiazdką.