2011

 
© Ceremonia Białego Fartucha Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie