Publikacje Katedry Onkologii w Olsztynie Drukuj

ROK 2009


1. Krzemieniecki K, Deptuła A, Drosik K, Litwiniuk M., Rogowski W., dr, Onkologia w praktyce klinicznej, Propozycja określenia subpopulacji chorych na raka jelita grubego, u których rekomenduje się zastosowanie bewacyzumabu. Stanowisko Grupy Doradczej Ekspertów w zakresie onkologii klinicznej przy Roche Polska Sp. z o.o., język polski 2009; 5; 1: 16-19.
ISSN: 1734-3542
Lista: B
Impact Factor: 0,107
Punktacja MNiSW: 6
Index Copernicus Value: 4,62

2. Wojtukiewicz MZ, Sierko E., Rybaltowski M, Filipczyk-Cisarz E., Staroslawska E., Tujakowski J., Lesniewski-Kmak K., Szczylik C., Nawrocki S., dr hab., International journal of hematology, The Polish Cancer Anemia Survey (POLCAS): a retrospective multicenter study of 999 cases. język angielski, 2009 Apr;89(3):276-84. Epub 2009 Apr 4.
ISSN: 0925-5710 (Print), 1865-3774 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1,27
Punktacja MNiSW: 15

3. Tenderenda M dr hab., Biernacki M., Masłowski Z., Godlewski J., Snarska J., Współczesna Onkologia Wstępna ocena przydatności termoresekcji metodą Habiba w leczeniu guzów narządów miąższowych. język polski, 2009; 13; 1: 28-23.
ISSN: 1428-2526
Lista: A
Impact Factor: 0,107
Punktacja MNiSW: 15
Index Copernicus Value: 9,57

4. Godlewski J, Kuciel-Lisieska G, Tenderenda M, dr hab., Troska P, Widawska T. Nowotwory Journal of Oncology, Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka przełyku. język polski, 2009; 59: 30-32.
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6

5. Godlewski J, Kuciel-Lisieska G, Tenderenda M, dr hab., Troska P, Widawska T. Nowotwory Journal of Oncology, Przerzuty czerniaka do narządów przewodu pokarmowego. język polski, 2009; 59: 96-98.
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6

6. Nawrocki S. dr hab., Krzakowski M., Wasilewska-Tesluk E dr., Kowalski D., Rucinska M. dr., Dziadziuszko R., Sowa A., Journal of Thoracic Oncology, Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in stage IIIA-IIIB non-small cell lung cancer patients not eligible for radical treatment - results of a randomized phase II study, język angielski, 2010 Aug;5(8):1255-62
ISSN: 1556-0864
Lista: A
Impact Factor: 3.66
Punktacja MNiSW: 40

7. Glejaki - aspekty kliniczne, rozdział w podręczniku: Zalecenia w diagnostyce patomorfologicznej nowotworów pod red. T. Olszewski i M. Krakowski, złożony do druku.

Tenderenda M, dr hab., Biernacki M., Masłowski Z., Godlewski J., Snarska J., Współczesna Onkologia, Wstępna ocena przydatności termoresekcji metodą Habiba w leczeniu guzów narządów miąższowych., język polski, 2009 ;28-33, Nowotwory XV Zjazd Pol.Tow.chir.Onk. Lublin 2009 2009, 59, supl.2, poz.69 s.60-61

ISSN: 1428-2526
Lista: A
Impact Factor: 0,107
Punktacja MNiSW: 15
Index Copernicus Value: 9,57

8. Godlewski J., Masłowski Z., Tenderenda M, dr hab., Central European Journal of Urology, Primary osteosarcoma of the urinary bladder, język angielski, 2009; 62; 1; 37-38.
ISSN: 2080-4806 (Print) 2080-4873 (Electronic)
Lista: brak
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: brak
Index Copernicus Value: 6,46 pt

9. Godlewski J., Kuciel-Lisieska G., Tenderenda M, dr hab., Troska P., Widawska T. Nowotwory Journal of Oncology, Rzadki przypadek pierwotnego czerniaka przełyku, język polski, 2009; 1 (59); 30-32
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6

10. Godlewski J., Kuciel-Lisieska G., Tenderenda M, dr hab., Troska P., Widawska T. Nowotwory Journal of Oncology Przerzuty czerniaka do narządów przełyku pokarmowego, język angielski, 2009; 2 (59); 96-98
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6


Rok 2010


1. Michalak M., dr, Biernacki M., Kozielec Z., Polish journal of radiology, The ruptured ectopic pregnancy diagnosed by computed tomography. język angielski, 2010; 75(Sup 1):254-255
ISSN: 1733-134X (Print), 1899-0967 (Electronic)
Lista: brak
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW:: brak

2. Zurada A., Gielecki J., Tubbs RS, Loukas M, Cohen-Gadol AA, Chlebiej M, Maksymowicz W, Nowak D, Zawiliński J, Michalak M. dr, Clinical anatomy, Three-dimensional morphometry of the A2 segment of the anterior cerebral artery with neurosurgical relevance., język angielski, 2010; 23:759-769
ISSN: 0897-3806 (Print) 1098-2353 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1.29
Punktacja MNiSW:: 20

3. Zurada A, Gielecki J, Tubbs RS, Loukas M, Maksymowicz W, Cohen-Gadol AA, Michalak M. dr, Chlebiej M, Zurada-Zielińska A., Clinical anatomy, Three-dimensional morphometrical analysis of the M1 segment of the middle cerebral artery: Potential clinical and neurosurgical implications., język angielski, 2011 Jan;24(1):34-46., Epub 2010 Oct 14
ISSN: 0897-3806 (Print) 1098-2353 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1.29
Punktacja MNiSW: 20

4. Godlewski J., Widawski T., Michalak M., dr, Kmieć Z., Polish journal of radiology, Aneurysym of the abberant right subclavian artery – a case report., język angielski, 2010 Oct;75(4):47-50.
ISSN: 1733-134X (Print), 1899-0967 (Electronic)
Lista: brak
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: brak

5. Nawrocki S., dr hab., Krzakowski M., Wasilewska-Tesluk E., dr., Kowalski D, Rucińska M., dr., Dziadziuszko R., Sowa A., Journal of Thoracic Oncology Concurrent chemotherapy and short course radiotherapy in patients with stage IIIA to IIIB non-small cell lung cancer not eligible for radical treatment: results of a randomized phase II study., język angielski, 2010 Aug;5(8):1255-62
ISSN: 1556-0864
Lista: A
Impact Factor: 3.66
Punktacja MNiSW: 40

6. Poniatowska-Broniek G., SikorskaM., Sulik M., Nawrocki S., dr hab., Maruszak K., Gizelbach-Zochowska K., Diagnostic Difficulties In Recognizing B-Cell Lymphoma In Mediastinal Tumors – Three Case Studies.

Godlewski J. , Tenderenda. M. dr. hab., Maciej Biernacki M., Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology, Rak okrężnicy esowatej w obrębie prawostronnej nieodprowadzalnej przepukliny mosznowej., język polski, 2010 vol. 14; 5 (344–346)

ISSN: 1428-2526
Lista: A
Impact Factor: 0,107
Punktacja MNiSW: 15\

ROK 2011


1. Czeremszyńska B., Bujko M., Ibron G., Onap-Karnak A., Nawrocki S., dr hab., Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology, Treatment results, including clinical prognostic factors and MGMT gene promoter methylation, in patients with glioblastoma multiforme in Warmia and Mazury Oncology Centre. język polski, 2011; 15 (4): 198–202.
ISSN: 1428-2526
Lista: A
Impact Factor: 0,107
Punktacja MNiSW: 15

2. Zurada A., Gielecki J., Shane Tubbs R., Loukas M., Maksymowicz W., Chlebiej M., Cohen-Gadol A.A., Zawiliński J., Nowak D., Michalak M., dr, Surgical and radiologic anatomy. Detailed 3D-morphometry of the anterior communicating artery: potential clinical and neurosurgical implications. Język angielski, 2011 Aug;33(6): 531-8.
ISSN: 0930-1038 (Print) 1279-8517 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1,06
Punktacja MNiSW: 15

3. Zurada A., Gielecki J., Tubbs R.S., Loukas M., Maksymowicz W., Cohen-Gadol A.A., Michalak M., dr, Chlebiej M., Zurada-Zielińska A., Clinical anatomy, Three-dimensional morphometrical analysis of the M1 segment of the middle cerebral artery: potential clinical and neurosurgical implications., Język angielski, 2011 Jan; 24(1): 34-46.
ISSN: 0897-3806 (Print) 1098-2353 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1.29
Punktacja MNiSW: 20

4. Biernacki M., Tenderenda M., dr hab., Suszkiewicz R, Snarska J., Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny, Intestinal obstruction caused by synchronus colorectal cancer and hepatic flexure – A case report., Język angielski, 2011; 18 (1): 125 – 130.
ISSN: 1230-8013
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

5. Dynowska M., Góralska K., Barańska G., Troska P., Ejdys E., Sucharzewska E., Tenderenda M., dr hab., Mikologia Lekarska, Importance of Potato-dextrose Agar medium in isolation and identification of fungi of the genus Fusarium obtained from clinical materials. Język angielski, 2011; 18 (3): 159-16.
ISSN: 1232-986X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

6. Góralska K., Dynowska M., Barańska G., Troska P., Tenderenda M. dr. hab., Mikologia Lekarska Taxonomic characteristic of yeast-like fungi and yeasts isolated from respiratory system and digestive tract of human. Język angielski, 2011; 18 (4): 211-219.
ISSN: 1232-986X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

7. Tenderenda M., dr hab., Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny, The development of modern diagnostic methods and combined therapy of cancer – novelties and controversies. Język angielski, 2011; 18(Suppl.1): 47
ISSN: 1230-8013
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

8. Świtaj T., Wysocki P., Wojtukiewicz M., Potemski P., Rudnicka L., Bartnik W., Zgliczyński W., Zdunowski P., Kalinka-Warzocha E., Chmielowska E., Ziobro M., Poborski W., Filipczyk-Cisarż E., Zaucha R., Rogowski W., dr, Falkowski S., Drosik K., Słowińska M., Siemiątkowski M., Szkatuła M., Ścibiorski C., Mackiewicz A., Rutkowski P., Onkologia w Praktyce Klinicznej, Ipilimumab — postęp w terapii chorych na zaawansowanego czerniaka., Język polski, 2011; 5: 237-245.
ISSN: 1734-3542
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

9. Rucińska M. dr, Zając K., Winiarska A., Nawrocki S. dr hab., Onkologia Polska, Informowanie o rozpoznaniu i złym rokowaniu – badania własne nad postrzeganiem problemu przez studentów medycyny i przegląd piśmiennictwa., Język polski, przyjęte do druku
ISSN: 1505-6732
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 5

10. Kieszkowska-Grudny A., Rucińska M., dr. Biedrzycka S., Nawrocki S., dr hab., Nowotwory Journal of Oncology, Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka – doniesienie wstępne., Język polski,
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6

11. Dynowska M, Góralska K, Barańska G, Troska P, Tenderenda M., dr hab., i inni., Przegląd Gastroenterologiczny, Grzyby z rodzaju Trichosporin izolowane z przewodu pokarmowego pacjentów onkologicznych. Język polski, ( po recenzji)
ISSN: 1895-5770
Lista: A
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 15
Index Copernicus Value: 9,66

12. Duchnowska R., Dziadziuszko R., Trojanowski T., Mandat T., Och W., Czartoryska-Arłukowicz B., Radecka B., Olszewski W., Szubstarski F., Kozłowski W., Jarosz B., Rogowski W. dr., Kowalczyk A., Limon J., Biernat W., Jassem J., Breast cancer research Conversion of epidermal growth factor receptor 2 and hormone receptor expression in breast cancer metastases to the brain; the Polish Brain Metastasis Consortium Język angielski, 2012 Aug 16;14(4):R119. [Epub ahead of print]
ISSN: 1465-5411 (Print), 1465-542X (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 5.25
Punktacja MNiSW: 40

13. Rini B., Szczylik C., Tannir N.M., Koralewski P., Tomczak P., Deptala A., Dirix L.Y., Fishman M., Ramlau R., Ravaud A., Rogowski W., dr., Kracht K., Sun Y.N., Bass M.B., Puhlmann M., Escudier B., Cancer. AMG 386 in combination with sorafenib in patients with metastatic clear cell carcinoma of the kidney : A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2 study. Język angielski, 2012 Dec 15;118(24):6152-61. doi: 10.1002/cncr.27632. Epub 2012 Jun 12.
ISSN: 0008-543X (Print), 1097-0142 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 4.77
Punktacja MNiSW: 40

14. Osiro S., Wear C., Hudson R., Ma X.X., Zurada A., Michalak M. dr,, Loukas M. A., Surgical and radiologic anatomy, A friend to the airways: a review of the emerging clinical importance of the bronchial arterial circulation.Język angielski, 2012 Nov;34(9):791-8. doi: 10.1007/s00276-012-0974-3. Epub 2012 May 3.
ISSN: 0930-1038 (Print), 1279-8517 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1,06
Punktacja MNiSW: 15

15. Michalak M. dr., Wysokińska-Miszczuk J, Wilczak M, Paulo M, Bożyk A, Borowicz Archives of medical science Correlation between eye and ear symptoms and lack of teeth, bruxism and other parafunctions in a population of 1006 patients in 2003-2008. Język angielski, 2012 Feb 29;8(1):104-10. doi:10.5114/aoms.2012.27289.
ISSN: 1734-1922 (Print), 1896-9151 (Electronic)
Lista: A
Impact Factor: 1.21
Punktacja MNiSW: 25

16. Kieszkowska-Grudny A., Rucińska M. dr, Biedrzycka S., Nawrocki S. dr hab., Nowotwory Journal of Oncology, Ocena jakości życia w grupie kobiet chorych na raka szyjki macicy po radykalnej radiochemioterapii oraz w grupie kobiet nieleczonych z powodu raka — doniesienie wstępne. Język polski ,2012; volume 62, nr 3,168-174.
ISSN: 0029-540X
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 6

17. Wroński W. dr, Bocian R., Tenderenda M. dr hab., Borgis - Nowa Medycyna ,Wiedza kobiet na temat roli witaminy D w chemioprewencji raka piersi. Język polski, 3/2012, s. 47-51
ISSN: 1233-5991
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 4

18. Wroński K. dr, Tenderenda M. dr hab., Borgis - Nowa Medycyna, Leczenie choroby Mondora – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Język polski, 2/2012, s. 33-35
ISSN: 1233-5991
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 4

19. Wroński K. dr., Tenderenda M., dr hab., Borgis - Nowa Medycyna, Chirurgiczne leczenie olbrzymiego tłuszczaka piersi – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Język polski, 2/2012, s. 30-32
ISSN: 1233-5991
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 4

20. Wroński W. dr, Bocian R, Tenderenda M. dr hab., Borgis - Nowa Medycyna, Chirurgiczne leczenie zapalenia uchyłka Meckela – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Język polski, 3/2012, s. 59-61
ISSN: 1233-5991
Lista: B
Impact Factor: brak
Punktacja MNiSW: 4

21. M. Kolev, Sergiusz Nawrocki, dr hab., B. Zubik-Kowal, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Numerical simulations for tumor and cellular immune system
interactions in lung cancer treatment, Język angielski,
ISSN: 1007-5704
Lista: A
Impact Factor: 2.806
Punktacja MNiSW: 40


 

Doniesienia zjazdowe:

1. Tenderenda M, dr hab, Jesionek-Kupnicka D.,. Immunohistochemical study on the prognostic value of Cd44 antigen – marker of metastazing – in operable gastrick cancer and its correlation with selected molecular and histoclinical parameters 8th International Gastric Cancer Congress Kraków 2009, abstract book: P136, s. 135


2. Kieszkowska-Grudny A., Rucińska M., dr, Biedrzycka S, Nawrocki S., dr hab., Quality of life of cervical cancer patients after radical radio-chemotherapy with comparison with the general population. IPOS 13th World Congress of Psycho-Oncology, Antalya, Turkey October 2011.

3. Góralska K, Dynowska M, Troska P, Barańska G, Tenderenda M. dr hab., Przypadki hialohyfomikozy skóry i paznokci. 50 Dzień Kliniczny Parazytologii Lek. Łódź 19-20 maja 2011.

4. Snarska J, Tenderenda M. dr hab., Zdrojewska – Suszkiewicz I, Krzywicki A, Iwanowicz K, Flohr I, Puchalski Z. Powikłania miejscowe wczesne i odległe stomii – problem stomii „ trudnych” 65th Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich 14-17.09.2011, Łódź Polish Journal of Surgery 2011; Supl.1, 58

5. Tenderenda M dr hab., Biernacki M, Masłowski Z, Michalak M dr, Zastosowanie technik z wykorzystaniem prądu o wysokiej częstotliwości (termoresekcji i termoablacji) w chirurgicznym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby i nerek – doświadczenia własne. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych 2011 – Międzyzdroje – w: Nowotwory 2011, 61, Supl. 3, poz. 28,s. 32.


MONOGRAFIE

1. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych –2011 r. Via Medica, Gdańsk 2011, s. 1-67, ISBN: 978-83-7599-343-1. Redakcja; R. Dziadziuszko, J. Fijuth, K. Herman, J. Jarosz, M. Jarząb, J. Jassem, A. Kawecki, J. Kornafel, D. Kowalski, K. Krzemieniecki, M. Litwiniuk, T. Mazurkiewicz, R. Mądry, M. Misiak, S. Nawrocki, dr hab., W. Polkowski, P. Potemski, M. Rubach, P. Rutkowski, A. Stelmach, P. Wysocki.

Rozdz. pt: Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi.
Redakcja: A. Kawecki, S. Nawrocki, Autorzy: A. Kawecki, S. Nawrocki, W. Golusiński, U. Grzesiakowa, J. Jassem, R. Krajewski, W. Olszewski., Język polski, str.33-67.
ISBN: 978-83-7599-343-1
Arkusze wydawnicze: 2,27
Punktacja MNiSW: 3


Rozdz. pt: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.
Redakcja: J. Fijuth, R. Dziadziuszko, Autorzy: J. Fijuth, R. Dziadziuszko, W. Biernat, B. Bobek-Billewicz, W. Bonicki, M. Jarząb, M. Krzakowski, S. Nawrocki, dr hab., T. Trojanowski. Język polski, str.33-67.
ISBN: 978-83-7599-343-1
Arkusze wydawnicze: 2,29
Punktacja MNiSW: 3