Literatura lek5 Drukuj

Podręczniki obowiązujące:

  1. Radzisław Kordek (Red.) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica 2007
  2. Maciej Krzakowski (Red.) Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom I. Via Media 2013; dostęp online: www.onkologia.zalecenia.med.pl