Historia Drukuj

Katedra Onkologii została utworzona w lipcu 2008 roku. W skład Katedry Onkologii wchodzą: Klinika Radioterapii, Odział Kliniczny Chemioterapii i Odział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej. Klinika i oddziały kliniczne funkcjonują w szpitalu ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii.

Pracownicy katedry tworzą interdyscyplinarny zespół tak jak interdyscyplinarna jest współczesna onkologia. W Katedrze Onkologii obok lekarzy specjalistów ze wszystkim podstawowych specjalizacji onkologicznych pracują specjalista medycyny paliatywnej, specjalista radiodiagnostyki i biolog molekularny. Młody, ale już doświadczony zespół, realizuje ambitne zadania badawcze takie jak badania kliniczne jak i badania podstawowe w zakresie onkologii molekularnej, która stanowi przyszłość nowoczesnej onkologii.

Podstawowym obszarem działań Katedry jest dydaktyka na Wydziale Nauk Medycznych UWM. Katedra Onkologii należy do nielicznych w Polsce pełnoprofilowych Katedr Onkologii, realizujących wszystkie zajęcia z zakresu onkologii we własnym zakresie nie korzystając z obcej bazy klinicznej i specjalistycznego sprzętu do radioterapii.

Katedra Onkologii należy do ASO (Akademickiej Sieci Onkologicznej) zrzeszającej Uniwersytety Medyczne i Akademie Medyczne w Polsce. Celem ASO jest unowocześnienie i unifikacja programu nauczania onkologii w Polsce. Zadania ASO są realizowane przy pomocy środków z Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi.