Badania naukowe - granty
Granty Drukuj

TYTUŁ PROJEKTU: Badanie polimorfizmu intronu pierwszego genu kodującego zewnątrzbłonową domenę receptora EGFR u chorych na nowotwory złośliwe rozwijających wysypkę trądzikopodobną związaną ze stosowaniem cetuximabu i panitumumabu.

KIEROWNIK PROJEKTU: dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM

FINANSOWANIE BADANIA: grant własny MNiSW

ZGODA KOMISJI BIOETYCZNEJ UWM: nr 6/2010 z dnia 25.02.2010r. i nr 18/2010 z dnia 27.05.2010r.


TYTYUŁ PROJEKTU: Ocena wartości predykcyjnej poziomu ekspresji białka beta- tubulina II w tkance guza u chorych na miejscowo zaawansowane, płaskonabłonkowe nowotwory regionu głowy i szyi leczonych neoadjuwantową chemioterapią z taksanami”

KIEROWNIK PROJEKTU: lek. Ewa Wasilewska-Teśluk